top of page

Forbli oppbygget

Her for en tid tilbake siden så leste jeg Judas brev og stoppet opp ved vers 20. «Men dere, elskede, idet dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro idet dere ber i Den Hellige Ånd,»

Det traff meg at jeg kunne bruke mer tid på å be i Den Hellige Ånd og bruke mitt bønnespråk med å tale i tunger ved Den Hellige Ånd til personlig oppbyggelse. Jeg opplevde at Gud inviterte meg til mer personlig oppbyggelse og jeg kunne velge selv om jeg ville delta. Umiddelbart tok jeg utfordringen og begynte å be i Den Hellige Ånd ved å tale i tunger. Litt på spøk i mitt indre tenkte jeg at nå skal jeg sannelig utfordre Paulus på hva han skrev i 1.Kor 14.18 «Jeg takker min Gud for at jeg taler mer i tunger enn dere alle». Så begynte jeg å bruke hvert ledig øyeblikk jeg hadde til å tale i tunger. Det startet om morgenen da jeg satte beina på gulvet for å gå til badet. Så talte jeg i tunger mens jeg laget frokost, mens jeg syklet til jobb og hjem fra jobb igjen. Og så talte jeg videre i tunger i bilen på vei til trening og benyttet ellers enhver anledning jeg hadde til å oppbygge meg selv på min høyhellige tro.

David skrev i Salme 103.1. «Min sjel, lov Herren og alt som i meg er, lov hans hellige navn». Her taler David til seg selv om at han skal velge å love Herre. Slik ble det for meg også med å tale i tunger. Jeg opplevde at det ble et valg jeg kunne ta om å tale i tunger, ikke ut fra loviskhet, men ut fra at Gud i sin kjærlighet til meg inviterte meg til mer personlig oppbyggelse.

Hva skjer når vi taler i tunger?

  • 1.Kor 14.2 «For den som taler i en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud, for ingen forstår ham, men han taler hemmeligheter i Ånden».

Hvorfor tale i tunger?

  • 1. Kor 14.4a «Den som taler i tunge, oppbygget seg selv...»

Hva er det som taler i tunger?

  • 1. Kor 14.14 «For om jeg ber i tunger, er det min ånd som ber, men min forstand er uten frukt».

Til avslutning vil jeg nevne Johannes 7.37-38 - På den siste dagen, den store dagen i høytiden stod Jesus fram og ropte ut og sa: «Om noen tørster, han skal komme til Meg og drikke. 38Den som tror på Meg som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann».3

Så når vi velger å tale i tunger så blir det et utrykk for hva Jesus inviterer til om å komme til ham å drikke. Vi drikker levende vann fra ham, blir oppbygget og liv fra ham vil strømme igjennom oss til mennesker rundt oss fordi vi selv er oppbygget på vår høyhellige tro, Judas v 20.

Comentários


bottom of page