top of page

Jeg visste ikke hva jeg manglet

Sommeren 1978 var jeg 21 år gammel og hadde vært kristen i 4 år. Jeg vokste i min relasjon til Gud og i min kunnskap om Ham.


En dag kjørte jeg av gårde for å spise lunsj, og uten å tenke noe videre over det, svingte jeg inn der den kristne bokhandelen lå. Jeg gikk inn og fortalte damen bak disken at jeg ville bare kikke litt rundt. Mens jeg sto der og stirret på de få mørke hyllene, så jeg noe som så ut som et lys som skinte på en bok på øverste hylle helt bak og gikk for å sjekke den. Boken var Hvordan du kan bli ledet av Guds Ånd av Kenneth E. Hagin. På den tiden hadde jeg hørt ham på radioen, men visste ikke noe særlig mer om ham. Jeg kjøpte en kopi av boken og leste den samme kveld. Deretter gikk jeg tilbake og kjøpte de andre 5 eksemplarene de hadde av boken for å gi dem til venner. Den boken forandret mitt liv!

I boken leste jeg om forskjellige måter Ånden kunne og ville lede meg. Jeg hadde aldri hørte noe lignende. Jeg forsto ikke alt, og jeg ønsket å vite mer. Jeg ønsket ikke å gå glipp av dette lenger. Da jeg ba over noen av disse tingene, hørte jeg følgende ord på innsiden: «Jeg skal lære deg hvordan du skal bli ledet av Min Ånd». Jeg begynte virkelig å lære noen ting, men som alt annet krevdes det mye øvelse. Jeg er takknemlig for at jeg hadde en tålmodig Lærer!


Hvis det er noe du strever med å forstå, eller du føler du går glipp av noe, er den Hellige Ånd her for å hjelpe. Han er vår trøster og vår guide. Han er alltid til stede for å hjelpe oss på hvilket som helst område i livet. Vit at det er mulig å bli ledet av Guds Ånd. Hvor leder Han deg?


Ånden leder oss inn i en dypere relasjon med Gud.

Gjennom den Hellige Ånd forstår vi hvor høyt Gud elsker oss - Han skapte en veg for oss slik at vi kunne bli Hans barn. Å kjenne og erfare Hans kjærlighet til oss bygger vår tillit til Ham og styrker vår tro.

  • Romerne 5,5 - «For vi vet hvor sterkt Gud elsker oss. Han har gitt oss sin Hellige Ånd som fyller våre hjerter med kjærlighet.» (ELB).

  • Romerne 8,14 og 16 - «Alle som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn… Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn» (BGO).


Ånden leder oss inn i en dypere forståelse av alt Herren har gitt oss gjennom Jesus

Jesus visste før sin korsfestelse og at han dro opp til himmelen at det var mange ting disiplene hans ikke forsto ennå, og ikke kunne takle ennå, men som de allikevel trengte å lære. Han lovte at den Hellige Ånd ville komme for å hjelpe dem og undervise dem. Vi ser i Apostlenes gjerninger og brevene at det var nettopp det den Hellige Ånd gjorde.

  • Johannes 14,26 - «Men når min Far i himmelen har sendt dere Hjelperen, sin Hellige Ånd, som skal være hos dere i mitt sted, da skal Hjelperen lære dere alt og minne dere om alt som jeg har lært dere.» (ELB).

  • 1.Korinterne 2,10 og 12 - «Det [sin plan i Jesus] har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd…» Vi har fått «den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss» (N11BM).

Ånden leder oss i det vi skal gjøre og hvor vi skal dra.

Hans ledelse kan ganske enkelt være «å finne det rett» eller «å finne det best».

  • Apostlenes gjerninger 15,34 - «Men Silas fant det rett å bli igjen der» (BGO)

  • Lukas 1,3-4 - «Jeg fant det også rett…å skrive det ned for deg i rekkefølge…for at du kan få pålitelig kjennskap til den lære du er blitt opplært i» (BGO).

Silas visste hvor han skulle være og Lukas visste hva han skulle gjøre ved at han «fant det rett». Dette er ofte en bedre måte å uttrykke Guds ledelse enn å si «Gud sa» eller «Gud ba meg om». Kan det hende at Han gjør det slik? Selvfølgelig, men det er unntaket og ikke den vanlige måten han jobber med oss.

For Michelle og meg har ethvert viktig steg i vårt liv foregått i fred fordi det ganske enkelt «virket rett». Vi har praktisert og opplevd dette så mange ganger at det begynte å bli den mest naturlige måten Han ledet oss på.


Husk at Han vil aldri lede oss utenfor Guds Ords rammer. Så la dette året bli en tid med Ham og i Hans Ord. Så la oss ikke gå glipp av et dypere forhold med Ham, en større forståelse av hva Han har gitt deg, og hva du skal gjøre og hvor du skal gå. Det vil påvirke deg og påvirke andre.


Sjekk denne boken:


Vær med å støtte oversettelse og utgivelse av denne og andre bøker (Greater European Book Project)

Comentários


bottom of page