top of page

RHEMA Norge

Retningslinjer for personvern

Du kan laste ned en kopi av RHEMA Norge sine "Retningslinjer for personvern" her.

Innhold

 1. Bakgrunn

 2. Informasjon om oss

 3. Informasjonen vi samler om deg

 4. Hva er vårt lovlige grunnlag for å behandle dine date?

 5. Dine rettigheter

 6. Tilgang til din informasjon 

 7. Hvordan vil vi bruke din informasjon?

 8. Sikkerhet 

 9. Hvor lenge beholder vi dine data 

 10. Informasjonskapsler

 11. Endringer til Retningslinjene for personvern 

 12. Kontakt 

 

1. Bakgrunn:

RHEMA Norge forstår at ditt privatliv er viktig og at du er opptatt av hvordan dine personlige data blir brukt og delt. Vi respekterer og verdsetter privatlivet til enhver som besøker alle våre nettsider (se senere), kontakter oss på enhver måte, eller deltar på arrangementer eller møter. Vi vil bare samle og bruke personlige data på måter som er beskrevet her, og på en måte som stemmer overens med våre forpliktelser og dine rettigheter i følge loven.

Vennligst les Retningslinjene for personvern  nøye og vær sikker på at du forstår den. Din godkjennelse av vår Privacy Policy anses for å inntreffe når du bruker vår nettside første gang/ gir oss enhver personlig informasjon ved enhver form for kommunikasjon, inkludert personlig. Dersom du ikke aksepterer eller er enig i Retningslinjene for personvern, må du slutte å bruke vår nettside eller tjenester omgående eller snakke med oss om dine betenkeligheter.

Vennligst legg merke til at våre nettsider kan inneholde linker til andre nettsider. Vi har ingen kontroll over hvordan dine data blir samlet inn, lagret eller brukt av andre nettsider og vi råder deg til å sjekke Retningslinjene for personvern til alle slike nettsider før du gir noen som helst data til dem.

2. Informasjon om oss

RHEMA Norway/ RHEMA Norge * er et selskap registrert i Norge.

(Registreringsnummer 912 226 093)

Vår registrert postadresse er: Postboks 63, 5293 Lonevåg.

Vår nettside er www.rhema.no.

* «RHEMA Norway/ RHEMA Norge» vil også bli referert til i disse retningslinjene som bare «RHEMA»

 

3. Informasjonen vi samler inn om deg

Noen av de måtene informasjon blir samlet inn på inkluderer:

 • Når du kontakter oss via mail, telefon, e-mail eller påvirkes av oss gjennom elektroniske  midler – inkludert nettsider, sosiale media, diskusjonsgrupper, konferansesamtaler, mobilt utstyr (mobile applications)

 • Når du støtter oss med gaver, kjøp, varer eller tjenester

 • Dersom du er frivillig, på kontrakt eller har en stilling som ansatt

 • Hvor vi gir deg tjenester

 • Når du gir informasjon ved personlig oppmøte

Informasjonen du gir oss kan inkludere identifikasjoner slikt som ditt navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, menighetstilhørighet, kredittkort eller finansiell informasjon, annen personlig informasjon, beskrivelse, alder og/eller bilder. Annen informasjon vil bli krevd dersom du er en frivillig, ansatt, student eller instruktør.

Alle aktiviteter på RHEMA kan bli tatt opp og fotografert. Bilder av mennesker som er til stede eller deltar i aktiviteten eller andre arrangement kan bli brukt i trykket materiell, PR-videoer, livestreaming og for andre PR-formål og forretningsøyemed. Ved å delta i et arrangement, møte eller annen aktivitet, har du sagt deg enig i at RHEMA bruker bilde av deg og personlige opplysninger i disse opptakene.

I tillegg: følgende kan bli samlet inn ved et nettside besøk:

 1. Teknisk informasjon, inkludert din Internett protokoll (IP) adresse (brukt til å kontakte din datamaskin til Internettet), din innloggings informasjon (dersom passende) browser type og versjon, tidssone setting, browser plug-in typer og versjoner, og operativsystem og plattform

 2. Informasjon om ditt besøk.

Dersom du er en ansatt, frivillig, en RHEMA student eller uteksaminert, kan vi holde på visse kategorier av sensitiv informasjon slikt som personlige finansielle detaljer, kjønn, sivil stand, ansatt på fulltid og oversikt over utdannelse, referanser, medisinske og kriminelle referanser, og student dokumenter.

Der det er mulig å gjennomføre, vil grunnen til at vi samler inn personlig informasjon bli forklart ved tidspunktet den blir samlet inn. Dersom du ikke gir oss en viss informasjon, kan det være at vi ikke er i stand til å gi deg visse tjenester eller den hjelpen du trenger.

4. Hva er vårt lovlige grunnlag for å behandle dine data?

Det lovlige grunnlaget for å behandle personlig data er forskjellig avhengig av hva som var hensikten med å samle det inn. Dette inkluderer samtykke, avtale, for berettigede interesser eller for lovlige grunner. For å motta detaljer om grunnlaget for at vi har personlig informasjon om deg, vennligst kontakt info@rhema.no

5. Dine rettigheter

Du har forskjellige rettigheter i følge GDPR som denne GDPR, retningslinjene opprettholder:

 • Retten til å bli informert om vår samling og bruk av personlig data

 • Retten til tilgang til personlig data vi har om deg

 • Retten til å korrigere enhver personlig data vi har om deg som er ukorrekt

 • Du har rett til å be oss om å slette enhver personlig data vi har om deg. For å gjøre dette, vennligst email oss på info@rhema.no. Et unntak er der vi er påbudt å ha data ved lov eller fordi vi må ha informasjonen av en spesiell grunn f. eks. for å gi gave, sikkerhetsvern, studentopplysninger eller statistiske analyser.

 • Retten til å begrense (dvs. forhindre) bearbeidelse av dine personlige data

 • Retten til å overføre data (få en kopi av dine personlig data for å bruke dem på ny i en annen tjeneste eller organisasjon)

 • Retten til å komme med innvendinger til å bruke dine personlige data til spesielle formål og

 • Rettigheter med hensyn til å ta automatiserte avgjørelser og profilering.

Data som man har samtykket om vil bare bli bearbeidet så lenge som vi har ditt samtykke. For å trekke tilbake ditt samtykke, kan du kontakt oss ved å sende oss en email på info@rhema.no.

Du kan ha adgang til våre nettsider uten å gi oss noe som helst data. Men for å bruke alle tilgjengelige muligheter og funksjoner på våre nettsider, kan det kreves av deg at du finner deg i eller tillater innsamling av visse data. Du kan begrense vår bruk av informasjonskapsler.

Dersom du har noen grunn for å klage på vår bruk av dine personlige data, vennligst kontakt oss på info@rhema.no og vi vil gjøre vårt beste for å løse problemet for deg. Dersom vi ikke er i stand til å hjelpe, har du også rett til å levere inn en klage til datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/.

 

6. Tilgang til din informasjon

Du kan be om tilgang til din personlige informasjon som RHEMA har om deg ved å kontakte data-ansvarlig. RHEMA vil gi deg adgang til din personlige informasjon med mindre man er lovlig autorisert til å avslå din forespørsel. RHEMA tar ikke betalt for å gi fornuftig tilgang.

Dersom du ønsker å endre personlig informasjon som er utdatert eller ukorrekt på et eller annet tidspunkt, vennligst kontakt info@rhema.no. Etter melding fra deg, vil RHEMA ta fornuftige steg for å endre informasjonen din. Dersom du ønsker at informasjonen din skal slettes, vennligst gi råd til RHEMA og den informasjonen vil bli slettet der det er praktisk mulig.

RHEMA kan avslå din anmodning om tilgang, endre eller slette din personlige informasjon i visse tilfeller. Dersom RHEMA avslår din anmodning, vil du få en grunn for en slik avgjørelse, i tilfelle endring, vil det bli notert sammen med din personlige informasjon at du har bestridt dens nøyaktighet.

7. Hvordan vil vi bruke din informasjon?

RHEMA vil bruke den personlige informasjonen vi samler inn til det formålet vi avdekker ved innsamlingen eller som er satt opp i disse Retninglinjene for personvern. Vi vil ikke bruke din personlig informasjon til noe annet formål uten først å få ditt samtykke med mindre dette er autorisert eller påkrevd ved lov.

Vanligvis vil vi bare bruke og avdekke din personlige informasjon som følger:

 1. for å etablere og opprettholde ditt engagement med RHEMA

 2. for å skaffe til veie produkter eller tjenester du har spurt etter fra RHEMA

 3. for å besvare sin forespørsel

 4. for å registrere deg for arrangementer, konferanser eller forfremmelser

 5. for å hjelpe oss til gjøre våre steder, tjenester og produkter mer verdifulle

 6. for direkte promotering av produkter eller tjenester

 7. for tredje parter der de skaffer til veie tjenester du har forespurt og

 8. for å opprettholde nøyaktige fortegnelser og holde ajour fortegnelser, eller våre ansatte, frivillige og studenter.

 9. for å ha kriminelle rulleblad-sjekker for Sikkerhetstjeneste eller ansettelses formål

 10. for å møte ethvert lovlig krav, eller som avtaler til bruk for tjenester fra RHEMA.

 11. for å gi pastoral omsorg eller tjeneste.

Der du har gitt oss samtykke, når du gav oss detaljene om deg, kan også RHEMA tillate forsiktig tredjeparter, inkludert andre tjenester og organisasjoner innen gruppen vår, å kontakte deg av og til på email om produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. Dersom du forandrer mening om å bli kontaktet av disse organisasjonene i fremtiden, vennligst kontakt info@rhema.no

Utover det som er oppført ovenfor, med mindre det er påkrevd å gjøre slik ved lov, vil vi ellers ikke dele, selge eller distribuere noe av den informasjonen du gav oss uten samtykke.

 Hvor vi overfører noe personlig data utenfor EEA, vil vi ta alle ansvarlige steg for å forvisse oss om at dine data blir behandlet så trygt og sikkert som det ville vært innen NO/EU og under GDPR.

 

8. Sikkerhet

 • Bare RHEMA staben, frivillige (og staben til våre forretningspartnere) som trenger å se dataen, kan ha adgang til den.

 • Vi kan lagre din informasjon på datamaskiner, i papirformat, eller begge.

 • Alle datamaskinene som lagrer noe personlig data er passord-beskyttet.

 • Laptop maskiner og lignende utstyr som inneholder fortrolig informasjon er kryptert hvor det er mulig.

 • Enhver papir file som inneholder personlig informasjon (annet enn navn og kontakt detaljer) blir oppbevart på sikre steder i låste skap og arkivskap.

 • Enhver personlig informasjon som er overført til og lagret på et sted utenfor Norge (“NO”) eller Den Europeiske Unionen (“EU”), vil også bli behandlet av ansatte som opererer utenfor EU som arbeider for oss eller for en av våre leverandører. Dette inkluderer ansatte engasjert i, blant annet, å oppfylle våre krav til tjenester. Ved å fremlegge dine personlige data, har du sagt deg enig i denne overføringen, lagringen og behandlingen. Vi vil ta alle steg som er rimelig nødvendig for å sørge for at dine data blir behandlet sikkert og i samsvar med disse Retningslinjene for personvern  og i overensstemmelse med alle relevante NO & EU data sin beskyttelses lovgivning.

 • Informasjonen du gir kan lagres på våre sikre servere eller av en av våre forretningspartnere. Hvor vi har gitt deg (eller hvor du har valgt) et passord som gjør deg i stand til å ha tilgang til visse deler av vår side eller app, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om ikke å dele et passord med noen.

 • Dessverre, er overføring av informasjon via internet ikke helt sikkert. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere sikkerheten av dine data som er overført til vår side; all overføring er på din egen risiko. Med det samme vi har mottatt din informasjon, vil vi bruke strenge prosedyrer og sikkerhetsregler for å prøve å unngå ikke-autorisert tilgang.

 • Tjenestene som blir brukt av RHEMA for å motta og bearbeide betalinger (PayPal, iZettle, og Vipps) all bruk fra begynnelse til slutt kryptert.

 

 

9. Hvor lenge beholder vi dine data?

For studenter og de som er uteksaminert vil vi beholde dine data så lenge som vi gir deg en tjeneste, trenger å gi en referanse eller bekrefte dine kvalifikasjoner. Data som blir beholdt av oss etter samtykke, blir bare behold så lenge som vi har ditt samtykke til å bearbeide dataen. For alle detaljer om hvor lenge vi vil holde på din personlige informasjon kan du kontakt info@rhema.no

 

10. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små mengder informasjon som RHEMA sine nettsider lagrer på din datamaskin. Med mindre du har gitt din innsigelse når du oppgav dine data til RHEMA, vil systemet sende ut informasjonskapsler til din datamaskin når du logger på den siden. Informasjonskapsler gjør det enklere for deg å logge på og bruke siden  ved fremtidige besøk. De hjelper også til å overvåke nettside-trafikk og til å personifisere innholdet til siden for deg. Du kan sette opp datamaskinen din til å forkaste informasjonskapsler selv om, i det tilfellet, blir du kanskje ikke i stand til å bruke visse egenskaper på RHEMA nettsidene. Dersom du ikke ønsker å motta informasjonskapsler i fremtiden, vennligst kontakt info@rhema.no

 

 

11. Endringer for disse Retningslinjene for personvern

Vi kan endre disse Retningslinjene for personvern  fra tid til annen (for eksempel, dersom loven endres) og den blir gjennomgått minst en gang pr. år. Enhver endring vil omgående bli sendt til din side  og du vil måtte akseptere betingelsene til Retningslinjer for personvern ved først gangs bruk av vår side etter endringene. Vi anbefaler at du sjekker denne siden jevnlig for å holde deg oppdatert.

Dato for siste endring er 24. mai 2018.

 

 

12. Kontakt

Dersom du har noen spørsmål, kommentarer eller anmodninger angående disse Retningslinjene for personvern vennligst e-mail info@rhema.no eller skriv til oss til: RHEMA Norway, Postboks 63, 5293 Lonevåg, Norway. Vennligst forviss deg om at dine spørsmål er klare, særlig dersom det er en anmodning om informasjon om data vi har om deg.

bottom of page