RHEMA Bible Training Center i Norge

Undervisningsplan

Click here to read the course descriptions in English

 

NIVÅ 2

Den troendes autoritet


I dette faget vil du lære: - Hva autoritet er - Når og hvordan vi oppnår autoritet - Hvilken autoritet vi mottar fra Gud og hvordan vi utøver den.
Aspekter av nåde


I dette faget vil du få en bedre forståelse av hvordan Guds nåde fungerer i ditt liv som en troende. Du vil lære meningen, bruken av og effekter av sider ved Guds nåde - slik som frelsende nåde, tjenende nåde, den nåden du står i - og hvordan du kan få tilgang til dem.
Den troendes autoritet II


I dette faget vil du lære viktigheten av Navnet Jesus, autoriteten i Navnet Jesus, og dens goder i ditt liv som en troende. Du vil også lære hva Bibelen virkelig sier om emnet " Åndelig krigføring".
Blodspakten


I dette faget vil du lære om blodspakten, dens prinsipper, anvendelse og innvirkning i ditt liv som en troende. Du vil undersøke og sammenligne pakter som finnes i Gamle- og Nye Testamentet og få en bedre forståelse av ditt personlige forhold til Gud vår Far gjennom Jesu Kristi blod.
Bibelstudier og studiemetoder


I dette faget vil du lære om de forskjellige metoder for bibelstudier, (dvs ordstudie, karakterstudie, emne- og avsnittstudie).
Bibliologi


I dette faget vil du utvikle en større tillit til Bibelens integritet. Vi vil undersøke bevis for Bibelens guddommelige opprinnelse, påliteligheten til en oversettelse og overføring av Bibelske manuskripter fra originale nedtegnelser til de vi har i dag.
Kristus Helbrederen


I dette faget vil du oppdage hvor sykdommer og plager kommer fra og at helbredelse er Guds vilje for deg i dag.
Ekklesiologi (menighetslære)


I dette faget vil du få bedre forståelse av menighetsledelse, den lokale menighet og det åndelige lederskaps embetet.
Eskatologi (endetidslære)


I dette faget vil du lære endetidstegn, den tidsmessige rekkefølgen av endetidshendelsene og deres betydning for oss som kristne. Det vil hjelpe deg til å balansere en forventning til vår Herres gjenkomst med nød for de fortapte.
Introduksjon til evangelisering


I dette faget vil du forstå hensikten med evangelisering og undersøke de forskjellige former for evangelisering vi finner i Bibelen. Du vil lære hvordan du deler din tro med tiltro og overbevisning.
Trosfundamenter


I dette faget vil du utforske emnet tro. Du vil lære hva tro er, hvordan tro kommer, og hvordan tro virker.
Gi og motta


I dette faget vil du lære prinsipper om å gi og å motta, så vel som motivasjon og ansvar for enhver troende angående økonomi.
Pneutatologi II (Åndens gaver)


I dette faget vil du lære om Den Hellige Ånds 9 overnaturlige gaver som en finner i 1. Korinterbrev 12:8-10 og studere de bibelske eksemplene for hver av Åndens gaver. Du vil undersøke funksjonen, hensikten og godene ved disse gavene i menigheten i dag.
Kirkehistorie


I dette faget vil du utforske de viktigste periodene, menneskene og hendelsene i menighetens historie, så vel som store utfordringer som en har stått overfor gjennom århundrer.
Hermeneutikk (Bibeltolking)


Gjennom dette faget vil du utvikle ferdigheter i bibeltolking, Du vil få en oversikt over de mest aksepterte reglene i bibeltolking, inkludert tekst, historiske, kulturelle og grammatiske tolkningene. Det legges spesielt vekt på den rollen og innflytelsen som Den Hellige Ånd har i å lede deg inntil du forstår, oversetter og anvender skriftstedene riktig.
Introduksjon til teologi


I dette faget vil du lære de viktigste fundamentale sannhetene og doktrinene i kristen tro. Hver doktrine blir studert enkeltvis, definert, og undersøkt fra Bibelen.
Guds kjærlighet


I dette faget vil du oppdage at det er mulig å elske andre slik Kristus elsker oss. Vi kan fungere i den kjærligheten fordi Gud er kjærlighet og Kristus er i oss.
Et liv i ære


I dette faget vil du se på den gudgitte autoriteten fra et bibelsk perspektiv. Du vil se hvordan du kan vandre i disse sannhetene i din familie, på arbeid og i tjeneste.
Ekteskap, familie og tjeneste


I dette faget vil du lære om de praktiske og åndelige sidene av familieliv og tjeneste.

Familie-enheten ble skapt av Gud og hensikten er å være et speilbilde av vårt forhold til Gud.
Nytestamentlig litteratur


I dette faget vil du få en generell oversikt over Det Nye Testamentet, inkludert innholdet, forfattere, historiske omgivelser, hensikten og temaene fra hver bok
Gammel testamentlig litteratur (og mennesker av tro)


I dette faget vi du utforske det generelle grunnlaget, prinsippene, budskapet, og historiske hendelser i Det Gamle Testamentet og se på livene til forskjellige gammeltestamentlige hellige.
Prinsipper om bønn I + II


I dette faget vil du lære om hensikten og viktigheten av bønn, de forskjellige formene for bønn som finnes i Bibelen og Den Hellige Ånds ledelse i bønn.
Praktisk tjeneste


Gjennom dette faget vil du gjenkjenne hvordan mennesker er kalt og utvalgt for tjeneste, viktigheten av å utvikle karakter og kvalifikasjoner for tjenesten.
Pneumatologi (Den Hellig Ånd)


I dette faget vil du bli mer kjent med personen Den Hellige Ånd, og Hans virke i ditt liv som troende. Du vil lære om viktigheten av Den Hellige Ånd i ditt personlige liv og i offentlig tjeneste og hvordan bli ledet av Den Hellige Ånd.
RHEMA sin historie


I dette faget vil du lære historien og innvirkningen av RHEMA sin rolle i tjeneste som startet i USA og spredte seg til hele verden.
Frelsens virkeligheter


I dette faget vil du få innsikt i dybden av det forløsende verket i Kristus. Du vil undersøke

"I Ham" realiteter: hvem du er, hva du har, og hva du kan gjøre i Kristus.
Prinsipper for åndelig vekst


I dette faget vil du lære hvorfor åndelig vekst er nødvendig i ditt liv og tjeneste og undersøke de forskjellige stadiene av åndelig utvikling.
Åndelig lederskap


I dette faget vil du se kvalifikasjonene for åndelige ledere og deres plikter og ansvar i Kristi kropp.
Paulus sin rettferdighets teologi


I dette faget vil du utforske rettferdighetens natur fra et nytestamentlig perspektiv og i lys av Jesu fullbrakte verk. Du vil sammenligne "rettferdighet ved tro" med "rettferdighet av gjerninger". Du vil bli trygg i frelsensgaven som er gitt av nåde og som du tok imot ved tro.
Tidsbruk


I dette faget vil du lære praktiske måter til å håndtere tid effektivt.

NIVÅ 1

Den troendes autoritet


I dette faget vil du lære: - Hva autoritet er - Når og hvordan vi oppnår autoritet - Hvilken autoritet vi mottar fra Gud og hvordan vi utøver den.
Aspekter av nåde


I dette faget vil du få en bedre forståelse av hvordan Guds nåde fungerer i ditt liv som en troende. Du vil lære meningen, bruken av og effekter av sider ved Guds nåde - slik som frelsende nåde, tjenende nåde, den nåden du står i - og hvordan du kan få tilgang til dem.
Den troendes autoritet II


I dette faget vil du lære viktigheten av Navnet Jesus, autoriteten i Navnet Jesus, og dens goder i ditt liv som en troende. Du vil også lære hva Bibelen virkelig sier om emnet " Åndelig krigføring".
Blodspakten


I dette faget vil du lære om blodspakten, dens prinsipper, anvendelse og innvirkning i ditt liv som en troende. Du vil undersøke og sammenligne pakter som finnes i Gamle- og Nye Testamentet og få en bedre forståelse av ditt personlige forhold til Gud vår Far gjennom Jesu Kristi blod.
Bibelstudier og studiemetoder


I dette faget vil du lære om de forskjellige metoder for bibelstudier, (dvs ordstudie, karakterstudie, emne- og avsnittstudie).
Bibliologi


I dette faget vil du utvikle en større tillit til Bibelens integritet. Vi vil undersøke bevis for Bibelens guddommelige opprinnelse, påliteligheten til en oversettelse og overføring av Bibelske manuskripter fra originale nedtegnelser til de vi har i dag.
Kristus Helbrederen


I dette faget vil du oppdage hvor sykdommer og plager kommer fra og at helbredelse er Guds vilje for deg i dag.
Ekklesiologi (menighetslære)


I dette faget vil du få bedre forståelse av menighetsledelse, den lokale menighet og det åndelige lederskaps embetet.
Eskatologi (endetidslære)


I dette faget vil du lære endetidstegn, den tidsmessige rekkefølgen av endetidshendelsene og deres betydning for oss som kristne. Det vil hjelpe deg til å balansere en forventning til vår Herres gjenkomst med nød for de fortapte.
Introduksjon til evangelisering


I dette faget vil du forstå hensikten med evangelisering og undersøke de forskjellige former for evangelisering vi finner i Bibelen. Du vil lære hvordan du deler din tro med tiltro og overbevisning.
Trosfundamenter


I dette faget vil du utforske emnet tro. Du vil lære hva tro er, hvordan tro kommer, og hvordan tro virker.
Gi og motta


I dette faget vil du lære prinsipper om å gi og å motta, så vel som motivasjon og ansvar for enhver troende angående økonomi.
Pneutatologi II (Åndens gaver)


I dette faget vil du lære om Den Hellige Ånds 9 overnaturlige gaver som en finner i 1. Korinterbrev 12:8-10 og studere de bibelske eksemplene for hver av Åndens gaver. Du vil undersøke funksjonen, hensikten og godene ved disse gavene i menigheten i dag.
Kirkehistorie


I dette faget vil du utforske de viktigste periodene, menneskene og hendelsene i menighetens historie, så vel som store utfordringer som en har stått overfor gjennom århundrer.
Hermeneutikk (Bibeltolking)


Gjennom dette faget vil du utvikle ferdigheter i bibeltolking, Du vil få en oversikt over de mest aksepterte reglene i bibeltolking, inkludert tekst, historiske, kulturelle og grammatiske tolkningene. Det legges spesielt vekt på den rollen og innflytelsen som Den Hellige Ånd har i å lede deg inntil du forstår, oversetter og anvender skriftstedene riktig.
Introduksjon til teologi


I dette faget vil du lære de viktigste fundamentale sannhetene og doktrinene i kristen tro. Hver doktrine blir studert enkeltvis, definert, og undersøkt fra Bibelen.
Guds kjærlighet


I dette faget vil du oppdage at det er mulig å elske andre slik Kristus elsker oss. Vi kan fungere i den kjærligheten fordi Gud er kjærlighet og Kristus er i oss.
Et liv i ære


I dette faget vil du se på den gudgitte autoriteten fra et bibelsk perspektiv. Du vil se hvordan du kan vandre i disse sannhetene i din familie, på arbeid og i tjeneste.
Ekteskap, familie og tjeneste


I dette faget vil du lære om de praktiske og åndelige sidene av familieliv og tjeneste.

Familie-enheten ble skapt av Gud og hensikten er å være et speilbilde av vårt forhold til Gud.
Nytestamentlig litteratur


I dette faget vil du få en generell oversikt over Det Nye Testamentet, inkludert innholdet, forfattere, historiske omgivelser, hensikten og temaene fra hver bok
Gammel testamentlig litteratur (og mennesker av tro)


I dette faget vi du utforske det generelle grunnlaget, prinsippene, budskapet, og historiske hendelser i Det Gamle Testamentet og se på livene til forskjellige gammeltestamentlige hellige.
Prinsipper om bønn I + II


I dette faget vil du lære om hensikten og viktigheten av bønn, de forskjellige formene for bønn som finnes i Bibelen og Den Hellige Ånds ledelse i bønn.
Praktisk tjeneste


Gjennom dette faget vil du gjenkjenne hvordan mennesker er kalt og utvalgt for tjeneste, viktigheten av å utvikle karakter og kvalifikasjoner for tjenesten.
Pneumatologi (Den Hellig Ånd)


I dette faget vil du bli mer kjent med personen Den Hellige Ånd, og Hans virke i ditt liv som troende. Du vil lære om viktigheten av Den Hellige Ånd i ditt personlige liv og i offentlig tjeneste og hvordan bli ledet av Den Hellige Ånd.
RHEMA sin historie


I dette faget vil du lære historien og innvirkningen av RHEMA sin rolle i tjeneste som startet i USA og spredte seg til hele verden.
Frelsens virkeligheter


I dette faget vil du få innsikt i dybden av det forløsende verket i Kristus. Du vil undersøke

"I Ham" realiteter: hvem du er, hva du har, og hva du kan gjøre i Kristus.
Prinsipper for åndelig vekst


I dette faget vil du lære hvorfor åndelig vekst er nødvendig i ditt liv og tjeneste og undersøke de forskjellige stadiene av åndelig utvikling.
Åndelig lederskap


I dette faget vil du se kvalifikasjonene for åndelige ledere og deres plikter og ansvar i Kristi kropp.
Paulus sin rettferdighets teologi


I dette faget vil du utforske rettferdighetens natur fra et nytestamentlig perspektiv og i lys av Jesu fullbrakte verk. Du vil sammenligne "rettferdighet ved tro" med "rettferdighet av gjerninger". Du vil bli trygg i frelsensgaven som er gitt av nåde og som du tok imot ved tro.
Tidsbruk


I dette faget vil du lære praktiske måter til å håndtere tid effektivt.

 
Curriculum

RHEMA Bible Training Center in Norway

Level 1

Authority of the Believer l


In this course you will learn:
- What authority is
- When and how we obtain authority
- What authority we received from God and how we exercise it
Aspects of Grace


In this course you will gain a greater understanding of how the grace of God operates in your life as a believer. You will learn the meaning, usage, and effects of the different aspects of the grace of God - such as saving grace, serving grace, standing grace - and how you can access them.
Authority of the Believer II


In this course you will learn the importance of the Name of Jesus, the authority in the Name of Jesus, and its benefits in your life as a believer. You will also learn what the Bible really says about the subject of “Spiritual Warfare”.
Bible Research and Study Methods


In this course you will learn about the different methods of Bible study (i.e. word study, character study, topical and passage study).
Blood Covenant


In this course you will learn about the blood covenant and its principles, application, and influence in your life as a believer. You will examine and compare the covenants found within the Old and New Testaments and gain a better understanding of your personal relationship with God the Father through the blood of Jesus Christ.
Christ the Healer


In this course you will discover where sickness and disease come from and that healing is the will of God for you today.
Ecclesiology


In this course you will gain a better understanding of church government, the local church, and the spiritual leadership offices.
Eschatology


In this course you will learn signs of the end times, the timely order of end-time events, and their meaning for us as Christians. It will help you balance an expectancy of our Lord's return with concern for the lost.
Introduction to Evangelism


Through this course you will understand the purpose of evangelism and examine its different forms found in the Bible. You will learn how to share your faith with confidence and conviction.
Pneumatology II (Gifts of the Spirit)


In this course you will learn about the nine supernatural gifts of the Holy Spirit listed in 1 Corinthians 12:8-10 and study the Scriptural examples of each gift of the Spirit. You will examine the operation, purpose, and benefits of these gifts in the Church today.
Giving and Recieving


In this course you will learn principles of giving and receiving, as well as the motivation and responsibility of every believer regarding finances.
Hermeneutics (Bible Interpretation)


Through this course you will develop skills in Biblical Interpretation. You will receive an overview of the most widely accepted rules of Biblical Interpretation, including contextual, historical, cultural, and grammatical interpretation. Special emphasis is given to the role and influence of the Holy Spirit in guiding you to understand, interpret, and apply the Scriptures properly.
History of the Christian Church


In this course you will explore the most important periods, people, and events of Church history, as well as significant issues faced throughout the centuries.
Introduction to Theology


In this course you will learn about the most important foundational truths and doctrines of Christian belief. Each doctrine is studied separately, defined, and examined from the Bible.
Life of Honor


In this course you will take a look at the God-ordained structure of authority from a Biblical perspective. You will see how to walk in these truths in your family, work, and ministry.
Love of God


In this course you will discover that it is possible to love others as Christ loves us. We can operate in that love because God is Love and Christ is in us.
Marriage, Family & Ministry


In this course you will learn about practical and spiritual aspects of family-life and ministry. The family unit was designed by God and is intended to be a reflection of our relationship with God.
New Testament Literature


In this course you will receive a general overview of the New Testament, including the content, authorship, historical setting, purpose, and themes of each book.
Old Testament Literature (and People of Faith)


In this course you will explore the general foundation, principles, message, and historical events of the Old Testament, as well as look into the lives of various Old Testament saints.
Paul's Theology of Righteousness


In this course you will explore the nature of righteousness from a New Testament perspective and in the light of the finished work of Christ. You will compare “righteousness by faith” vs. “righteousness by works”. You will be secure in the gift of salvation provided by grace that you received through faith.
Pneumatology I (The Holy Spirit)


In this course you will get more acquainted with the Person of the Holy Spirit and His work in your life as a believer. You will learn about the importance of the Holy Spirit in your personal life and public ministry, as well as how to be led by the Holy Spirit.
Practical Theology of Ministry


Through this course you will recognize how people are called and separated into the ministry, the importance of character development, and qualifications for the ministry.
Prayer Principles l + ll


In this course you will learn about the purpose and importance of prayer, different kinds of prayer that are found in the Bible, and being led by the Holy Spirit in prayer.
Principles of Spiritual Formation (Spiritual Growth)


In this course you will learn how spiritual growth is necessary in your life and ministry and examine the different stages of spiritual development.
Redemptive Realities


In this course you will gain in-depth insight into the redemptive work of Christ. You will examine “In Him” realities: who you are, what you have, and what you can do in Christ.
Spiritual Leadership


In this course you will come to recognize qualifications for spiritual leaders, as well as their duties and responsibilities in the Body of Christ.
Bibliology


In this course you will develop greater confidence in the integrity of the Bible. We will examine proofs of the Bible’s divine origin, the reliability of a translation, and the transmission of Biblical manuscripts from the original copies to the present.
Faith Foundations


In this course you will explore the subject of faith. You will learn what faith is, how faith comes, and how faith works.
RHEMA History


In this course you will learn the history and impact of RHEMA’s role in ministry, starting in the USA and expanding around the world.
Time Management


In this course you will learn practical ways of managing time effectively.

Level 2

Biblical Perspectives of Supportive Ministry


In this course you will come to understand the importance of the ministry of helps from a Biblical perspective, which leads to effective service in the Kingdom of God.
Church Pioneering (DCPI_CPE)


Through this course you will recognize important requirements for both the spiritual and practical side of church pioneering and learn key principles for church planting. You will learn how to clarify your vision and prepare a plan.
*This course is the CPE Training (Church Planting Essentials) from DCPI (Dynamic Church Planting International).
Authority of the Believer ll


Teaching about the importance of the Name of Jesus, the authority in the Name of Jesus, and its benefits in the life of the believer. This class also deals with what the Bible really saying about the subject of “Spiritual Warfare”.
Biblical Keys to Divine Healing


In this course you will learn the foundational, Biblical methods used to receive and minister divine healing.
Effective Ministry


In this course you will examine key areas that produce long-term fruitfulness in your life and ministry. You will learn of ways to deal with confrontation in real-life situations, such as: counseling, visitation, and pastoral work.
Gospel of John


In this course you will explore the most translated book of the Bible - the Gospel of John. You will learn from Jesus’ example of life and ministry and see how the perspective, revelation, and content in John’s Gospel can be applied to your daily life.
Homiletics I (Pulpit Speech)


In this course you will learn the “art and the science of preaching”. This includes how to prepare a sermon outline, as well as verbal and non-verbal communication.
Introduction to Children’s Ministry


In this course you will learn the basics of how to teach individual age groups, how to work with volunteers, and how to plan and hold larger meetings with children.
Introduction to World Missions


In this course you will learn how important missions is in reaching the world today.
Praise Life


Through this course you will recognize the effect of developing a lifestyle of praise and worship, how it relates to God’s power operating in and through your life, and its importance in a living relationship with God.
Principles Learning and Teaching


In this course you will learn key principles to use when teaching and training others. These will help you become a more effective teacher.
Project Management


In this course you will be able to work together with fellow students on current ministry projects.
Ministerial Ethics


Through this course you will understand the standards and practical principles of ministerial ethics. You will also learn vital keys to achieve longevity and fruitfulness in ministry.
Pastoral Care


In this course you will look into Biblical ways to deal with different life situations, such as: death, marriage, divorce, and remarriage.
People Skills


In this course you will identify the qualities necessary to become skillful in dealing with people. This will include: how to lead people correctly, qualities of a leader, how to deal with different and difficult personalities, conflict resolution, and effective communication.
Principles of Leadership (Concepts in Leadership & Team Development)


Through this course you understand the practical application of leadership principles, how to build and develop teams, and how to structure an organization effectively.
Personality Profile


In this course you will take a personality profile. You will learn some of the strengths and weaknesses of different personality types and how you can work well together with others.
Homiletics II (Pulpit Speech) - LAB


In this course you will have the opportunity to develop and preach your own message, using of the necessary “building blocks“ you learned in the introductory course.
Supportive Ministry Symposium


In this course you will gain a practical understanding of how to serve in different areas of supportive ministry in the local church.
Introduction to Youth Ministry


In this course you will learn how to minister to this generation effectively.