top of page

Vokse opp

1.Tessaloniker 5,23 (NKJV) - «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!»

Bibelen forteller oss at vi har en trefoldig natur. Vi er en ånd, vi har en sjel, og vi bor i en fysisk kropp. Vår ånd er den evige delen av oss, og det er gjennom vår ånd at vi kan ha fellesskap med Gud.

Stadier av vekst

Et nyfødt barn får melk fra sin mor etter fødselen, og dette gir barnet perfekt næring for barnets vekst. Å se et barn vokse er utrolig tilfredsstillende for foreldrene! Derfor måler ofte foreldrene barnets utvikling i vekt og høyde de første årene av livet. Barn går gjennom forskjellige stadier på veien mot voksen: nyfødt, baby, førskolealder, skolebarn, tenåring. Det er unormalt for et barn å stoppe utviklingen og forbli i et av disse stadiene, og aldri vokse opp til å bli fullvoksen.

Akkurat som naturlige foreldre forventer at et barn utvikler seg og vokser opp, forventer også Gud at vi som troende skal vokse åndelig. 1.Peter 2,2 sier: «Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melken, for at dere ved den kan vokse» (NB). Her sammenlignes Guds ord med melk – det gir oss den reneste og mest fullkomne næringen for åndelig vekst. Å bruke tid regelmessig til å lese og grunne på Guds ord er et av de viktigste stegene til å vokse åndelig. Trening

Idrettsutøvere trener for å styrke kroppen og utvikle seg fysisk. I tillegg til riktig mat, er regelmessig trening nøkkelen for at enhver idrettsutøver skal lykkes.

Som troende trenger vi også å utvikle vår ånd gjennom «åndelig trening». 1.Timoteus 4,8 sier: «For kroppslig øving er nyttig til lite, men gudsfrykt ['åndelig trening'(eng)] er nyttig til alt. Den har løfte både for dette livet og for det som kommer» (NB). Bønn og tilbedelse

Å være sammen med Gud gjennom bønn og tilbedelse hjelper oss til å utvikle vår ånd og vokse åndelig. Bønn i tunger kan være en stor nøkkel her! 1.Korinterne 14,14 sier: «For når jeg ber med tunger, da er det min ånd som ber, men min forstand har ingen frukt av det» (NB). Vi kan ofte ikke fullt ut forstå og få tak i åndelige ting med vårt naturlige sinn, men bønn i tunger kan åpne opp dører for oss som ellers ville forbli stengt.

Broder Hagin omtalte tungetale som døren til det overnaturlige. Han opplevde personlig at dess mer han brukte tungene, dess mer opplevde han at de andre nådegavene kom i funksjon. Og dess mindre han brukte tungene, dess mindre fungerte de andre nådegavene i hans liv.

Som 1.Tessaloniker 5,23 sier, vi er hele mennesker! La oss være balanserte kristne som utvikler en gudfryktig ånd med en sunn sjel og kropp!

Comments


bottom of page