top of page

I HAM – Lev som den virkelige Deg!

Har følelsene dine noen gang snudd ting på hodet for deg og gitt deg problemer? Folk kan oppleve smerte og knuste hjerter i relasjoner på grunn av følelser.


Fellen

I følelsenes verden har følelsene en kraftig stemme. Om du tillater det, vil følelsene dine alltid forsøke å overbevise deg til å tro at det du føler er ditt virkelige jeg. Det er veldig lett å falle for denne fellen om du ikke fornyer ditt sinn med Guds Ord (Rom. 12,2).


Speilet

La oss se på det på denne måten: Når du ser deg i speilet, ser du ditt virkelige jeg? Kanskje du tror at det er deg selv du ser, men i virkeligheten ser du bare ditt speilbilde. Og om speilet vi ser i er skittent eller tåkete, vil det også forvrenge hvordan vi ser oss selv.


Guds Ord er det speilet du trenger å se deg i. Jakob 1,22-25 sier «Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil - han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.» (NB)


I Ham – virkeligheten

Når vi leser Bibelen, vil vi begynne å se vår nye identitet og virkelighet i Ham, og det vil hjelpe oss til å leve ut vår nye identitet i Ham.

I Ham er du:

  • Forløst (Rom. 3,24)

  • En ny skapning (2. Kor. 5,17)

  • Rettferdig (2. Kor. 5,21)

  • Et Guds barn (Gal. 3,26)

  • og mye mer!


Lev som den virkelige deg!

Du er et vesen med tre deler: Du er en ånd, har en sjel, og lever i en kropp (1. Tess. 5,23). Din ånd ble født på ny i samme sekund som du tok imot Jesus som frelser og Herre.


Din gjenfødte ånd er fylt av Åndens frukt: kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet (Gal. 5,22-23). Åndens frukt kan overstyre hva vi føler. «Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.» (NB). Vi kan bli så vare vår nye åndelige realitet at vi underordner våre tanker og følelser under Guds Ord. Istedenfor at vi lar vårt selvbilde påvirkes av hva vi tenker eller føler, kan vi vandre i Ånden.


Jesus levde ut et eksempel på dette for oss, og 1. Joh. 4,17 sier at slik som han er, slik er også vi i denne verden. «For i ham er det vi lever og rører oss og er til» (NB). Du kan leve i kjærlighet, glede og fred hvert minutt, hver dag – hele tiden!

Bli bevisst din nye identitet, og handle på speilet – Guds Ord! Siden vi er i Ham, er vi også som Ham i denne verden. Forny ditt sinn med Guds Ord, og lev som den virkelige deg!Comments


bottom of page