top of page

Hva tro er


Tro er et sentralt emne i Bibelen, og omtales mer enn 300 ganger bare Det nye testamente. Noen av Jesu sterkeste uttrykk brukes i forbindelse med tro. Hebreerne 11,6 sier: «Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud». Vel, vi ønsker å være til Guds behag, ikke sant? Så, la oss se mer på tro!


Hebreerne 11.1 sier «Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser». Dersom du håper på noe, er det fordi du ennå ikke har det, men du håper at det skal bli ditt. Dette verset viser oss at tro er å legge beslag på håpets uvirkeligheter og bringe dem inn i virkelighetens sfære. («Hva tro er», s. 5*)


En viktig forskjell mellom tro og håp er dette: Håp plasserer noe i framtiden. «Jeg får det nok en gang». Tro er derimot alltid nåtid – og sier, «Det er mitt – jeg har det nå!» («Hva tro er», s.19*).


Troen kommer før vi mottar bønnesvaret. Vi kan se dette i Markus 11,24: «Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.»


En vanlig feil vi ofte begår når vi kommer fram for Gud med et behov, er å be med en gang. Men om vi ikke faktisk tror at vi får det vi ber om, er bønnen vår bortkastet tid. Dersom vi ikke er sikre på at det er Guds vilje å gi oss det vi ber Ham om, er det umulig for oss å tre fram for Ham i tro og motta bønnesvar. Derfor bør vårt første steg være å sette oss ned med Guds Ord når vi har et behov!


Når vi grunner på løftene i Guds ord, blir etterhvert Guds vilje åpenbart for oss, og tro begynner når Guds vilje er åpenbart. Romerne 10,17 sier: «Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds Ord». For å oppleve bønnesvar må vi bruke tid i Guds ord og meditere på Hans løfter, slik at det lille frøet av håp vokser, blir modent og skaper tro. Men håpet er viktig, siden «tro er full visshet om det en håper». Disse to hører sammen; håpet først, og deretter, tro!


Bli i Guds ord helt til du vet at du vet at Guds vilje er å gi deg det du håper på. Disse versene vil hjelpe deg: «Og dette er den frimodige tilliten vi har til Ham, at dersom vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han oss, og dersom vi vet at Han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos Ham» (1. Johannes 5,14-15).


Når du så vet Guds vilje angående ditt behov, kan du be, tro at du tar imot mens du ber, og takke Ham for at du allerede har fått ditt bønneemne oppfylt hos Ham!


_______________________

*Source: What Faith Is by Kenneth E. Hagin. Excerpt permission granted by Faith Library Publications. Copyright 1989 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. All rights reserved. Please visit www.faithlibrary.org for additional materials.

'Hva tro er?' er tilgjengelig fra www.agape.no

Comments


bottom of page