top of page

Et vitnesbyrd om helbredelse

Kjære RHEMA-familie og venner,

Historiene dine betyr noe.


I november 2016 fikk jeg diagnosen Hodgkins lymfom, en form for lymfekreft. 26 april 2017, etter å ha gjennomgått både medisinsk behandling og det jeg liker å kalle overnaturlig behandling gjennom Guds Ord - ble jeg erklært helt frisk av legene. Nå, tre år senere, er alt vel og alle tegn på sykdom er borte. Jeg er veldig takknemlig for den gode og profesjonelle hjelpen jeg har fått av mine leger i Norge: min fastlege, og spesialistene på Ullevål Sykehus og Radiumhospitalet. Samtidig vil jeg også uttrykke stor takknemlighet til mine pastorer, Thomas og Katrine Åleskjær og staben ved Oslo Kristne Senter, samt noen andre forkynnere av Guds Ord som jeg vil nevne i dette vitnesbyrdet.


Ti måneder før jeg fikk diagnosen, mens jeg to timer daglig kjørte frem og tilbake til skolen, hørte jeg på undervisning fra Keith Moore om helbredelse. Jeg hadde akkurat fått tak i hans serie kalt «Guds vilje til å helbrede – 30 grunner til at vi vet at Guds vilje er å helbrede ALLE», og opplevde at jeg ble ledet til å høre den. Dette pågikk i to måneder, og i ettertid ser jeg at det var en forberedelse på det som skulle komme.

Seks måneder senere ble jeg oppmerksom på en artikkel av Creflo Dollar som het «Fem åpenbaringer som reddet livet mitt», der han fortalte om hvordan han ble helbredet fra aggressiv prostatakreft. Jeg var fortsatt i forberedelses-modus.

Så, fire dager etter at jeg hadde mottatt diagnosen, så jeg «tilfeldigvis» en gudstjeneste med Keith Moore på internett, der han ble ledet til å legge hender på og formidle helbredelse til forsamlingen. Han sa: «Du som ser på gjennom internett, hold deg klar. Dette er for deg også». Han ledet oss i en bønn som ble til stor styrke og frimodighet for meg, både tidlig etter diagnosen og resten av året. Bønnen og bekjennelsen er som følger:


«Guds hellige, helbredende kraft har strømmet inn i meg, og den driver ut alt som har vært skadende, plagende og ødeleggende. Guds helbredende salvelse virker mektig i meg, driver ut alt ondt, og bringer helbredelse, legedom og full gjenopprettelse i Jesu navn. Jeg er løst! Jeg er fri! Jeg er helbredet! Jeg er Guds forløste! Jeg har blitt gjort hel i Jesu navn! Jeg tror at jeg tar imot full helbredelse, full utfrielse og full gjenopprettelse i Jesu navn! Takk, Herre!»


At denne uventede helbredelses-gudstjenesten skjedde bare fire dager etter at jeg mottok diagnosen, har velsignet meg mer enn ord kan beskrive. Jeg opplevde det som et skreddersydd, personlig ord fra Herren til oppmuntring for meg. Og noen ganger måtte jeg si til meg selv: «Dee, du fikk en klem av Den Hellige Ånd!» (Men selvsagt er denne tjenesten og disse velsignelsene også tilgjengelige for alle andre som vil ha dem!) Hebreerbrevet 13,5 (Amplified-oversettelsen) beskriver så godt hvordan jeg opplevde det: «Gud Selv har sagt: Jeg vil ikke på noen måte svikte deg, eller gi deg opp, eller la deg være uten støtte. Jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke på noen måte eller i noen grad la deg være hjelpeløs, forsake deg, svikte deg, eller slippe mitt tak i deg. Garantert ikke!»


I løpet av de fem månedene som jeg mottok behandling, ble jeg minnet om forskjellige historier og vitnesbyrd som ble til oppmuntring og hjelp for meg. De var fortellinger om helbredelse, forsørgelse og Guds mirakuløse inngripen, og de viste alle sammen til Guds villighet og evne til å velsigne og hjelpe oss. Jeg tror at hver og en av oss har lignende historier, enten selvopplevde eller historier vi har blitt fortalt mens vi har gått på RHEMA. Jeg er utrolig glad for at det nå er to RHEMA bibelskoler her i Norge, og jeg ser frem til at vi ekspanderer til alle de andre nordiske landene. Jeg er takknemlig for at menn og kvinner - både her i Norge og ellers i verden - fremdeles blir undervist og utrustet til å ta troens budskap og disse trosfylte historiene ut til verdifulle mennesker i våre nabolag, byer og land.


Takk for at du står med RHEMA på den måten Herren leder deg. Jeg gleder meg til å høre dine historier!

Varme hilsener fra RHEMA Norge!

- Dee Ramthun

Comments


bottom of page