top of page
Velkommen!
Vi har mottatt din besvarelse.
Design uten navn-2.png
Partner Club logo 1.png

Det er en stor gled å ønske deg velkommen i RHEMA Norges Partner Club. Vår visjon er å se 200 partnere gi kr 200,- eller mer pr måned. Din gave er med på å hjelpe oss å trene flere studenter og å forkynne troens budskap i de nordiske land. Vi jobber i det mandat Gud gav Kenneth E Hagin «Gå å lær mitt folk Tro»

MÅTER Å GI PÅ

 

Det kan være en fin ide å legge dette inn i nettbanken som et fast månedlig avtale trekk så går det hele automatisk. Merke gjerne giroen med Partner Club. RHEMA Norge er takknemlig for at du ønsker å bli en fast månedlig partner! 

 

Med vennlig hilsen

Trygve Lande

Partner team 

Trygve bio pic.jpg

RHEMA Norge
Postboks 63

5293 Lonevåg, Norge 
info@rhema.no

bottom of page