RHEMA Bible Training Center i Norge

SØK NÅ

Det er her det begynner! Du kan fylle ut søknadsskjemaet online, eller laste ned og ta utskrift av søknadsskjemaet og sende det til oss i posten.

E-post

info@rhema.no 

Post

RHEMA Norge – Postbox 63, 5293 Lonevåg

Inntak for Hybrid-programmet er nå åpent!

Søknadsfrist: 

15. januar 2022

*For søknader som mottas etter 15. januar

påløper et gebyr på kr. 300

* Last ned anbefalingsskjema og send det til din pastor/leder eller venn.

Vi kan ikke behandle deres søknad før vi har motatt anbefalingsskjema.

5-min.jpg
RBTC Hybrid-program

* Administreres av RBTC Bergen.

Vårt hybrid-program gjør det mulig for elever fra hele landet å studere på RHEMA. Studentene går gjennom en modul som består av 12 undervisningstimer hver måned. Etterhvert som Covid-restriksjonene tillater det, blir det også fire skolehelger med undervisning fysisk på bibelskolen.

Kun kr. 950/mnd
 

Lær bibelske prinsipper

Voks i troen

Finn din hensikt