top of page

Vil du ha seier i ditt liv?

Å ydmyke seg selv

Her om dagen hadde jeg og min sønn en samtale etter jeg hadde tråkket i salaten med begge barna mine og såret dem. Meg og min datter har begge dette "stahetsgenet". Mens hun ramset opp alt jeg hadde gjort feil, var jeg mer opptatt av at de måtte forstå det fra min side - istedenfor å bare lytte til henne. Jeg følte meg snurt og såret, for hun fikk sagt alt sitt, men fløy ut av rommet når det var min tur.


Full av visdom tar sønnen min frem to objekter, det ene lavere enn det andre, og sier: "Mamma, noen ganger må man velge å være den lave. Når du har en krangel med noen, og de sier ting som gjør vondt, da må du være smart. Du kan få to utfall: vennskap eller fiendskap. Hva velger du? Det kan være at du må bite i deg ting du ønsker å si, selv om du har rett. Hvis du velger å være den lave, velger du vennskap istedenfor fiendskap. Men bare så du vet det, så synes jeg det var du som tok feil idag".


Wow, snakk om vise ord! Bibelen forteller oss "Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere!" (Romerne 12,18), og "...Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde" (Jakob 4:6). Når du er såret og ditt eget barn sitter å "lærer deg opp i Guds Ord", kan du virkelig kjenne på det å ydmyke seg. Jeg kunne ha blitt stolt og latt være å ta imot irettesettelsen, men jeg følte meg priviligert over å se så mye visdom i en 13 årig gutt.


Gud kan bruke hvem som helst til å nå inn til deg med Sitt Ord. Kenneth E. Hagin skriver i sin bok Den triumferende Menighet at "alle kristne er ansvarlige for å så ut det uforgjengelige Ordet og fortelle mennesker om Jesu seier over Satan, det er ikke bare forkynnere som har ansvar for å gjøre det, for Jesus sa: 'gå (dere) derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler...' - Matteus 28,19." Når vi ydmyker oss under Hans Ord, vil vi ha seier i våre liv.


Å sette sin lit til Herren

Se for deg en vektskål. På den ene siden ligger vår egen kontroll, på andre siden ligger vår tillit til Gud. Hvilken side veier mest? Vi har en tilbøyelighet til å se ting ut ifra våre egne tankebygninger, omstendigheter og erfaringer. Men Bibelen forteller oss at vi ikke skal stole på vår egen forstand (Ordspråkene 3,5), men ha vår tillit til Gud, Han som ser det store bildet.


Gud har ofte utfordret meg til å slippe kontrollen og bare slappe av i full tillit til Ham. Da må jeg slippe tak i kjødet mitt, og gi Ham plass på områder jeg vil ha kontroll på selv. Vi kan overvinne kjødet vårt ved å fornye vårt sinn med Guds Ord. Broder Hagin skriver at "suksess og seier over djevelen kommer ved å meditere på Ordet. Suksess og seier på alle områder, kommer ved hjelp av Guds Ord når vi stadig har det i vår munn og stadig handler på det. Dvel ved og tal Ordet, ikke problemene dine, og djevelen vil ikke ha mye å arbeide med i livet ditt".


Det fantastiske er at Gud vet hva som gagner ditt liv best, og Han hadde allerede en plan for livet ditt lenge før du ble født - planer om fremtid og håp (Jeremia 29,11). Da Jesus døde på korset vant Han den fulle seieren. Og "vi er delaktige i Jesu seier over Satan! Det betyr at vi er delaktige i Guds oppstandelseskraft.Vår stilling når vi sitter og hersker med Kristus i himmelen, er en stilling av autoritet, ære og triumf – ikke fiasko, depresjon og nederlag".


I boken "Følg Guds plan for ditt liv" av Broder Hagin, skriver han om viktigheten av at du er villig til å gjøre hva som helst Gud sier du skal gjøre. "Mangel på villighet til å adlyde Gud kan forsinke eller hindre Hans plan fra å bli oppfylt i ditt liv." Et eksempel på villighet og lydighet finner vi i 1. Mosebok når Gud ber Abraham dra bort fra sitt land, sin familie og alt han kjenner. "Ved tro var Abraham lydig… Og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme"(Hebreerne 11,8). Det er ikke alltid Gud viser oss hvor vi skal. Men Han viser oss akkurat nok til at vi kan ta neste steg. Stoler vi nok på Ham da? Eller må vi vite mer før vi er lydige? Abraham hadde tillit til Gud, og ble rikelig velsignet.


Selv om vi har mennesker rundt oss som vi kan lene oss til (familie, venner, ektefeller, osv.) så gleder det Herren når vi setter vår fulle tillit til Ham først. "Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker" (Salmene 118,8). Når vi stoler på og underordner oss Gud, lever etter Hans Ord og bruker autoriteten vi har fått, kan vi vandre i et liv av seier. Hva velger du? Vil du ha kontroll selv, eller følger du etter Gud?


____________________

Artikkel inspirert av 'Den triumferende Menighet og Følg Guds plan for ditt liv av Kenneth E Hagin. De er tilgjengelig fra www.agape.no


The Triumphant Church and Following God's Plan for Your Life by Kenneth E. Hagin. Copyright 1993.

Excerpt permission granted by Faith Library Publications. RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. All rights reserved. Please visit www.faithlibrary.org for additional materials.


Comments


bottom of page