top of page

Hva RHEMA har betydd for meg personlig


av Anne-Lise Bregård


Min tid på RHEMA har gitt meg åpenbaring i Guds Ord og kunnskap om Ham.

Den har utvidet min horisont og gitt meg innsikt og forståelse.


Min mann Jan og jeg var studenter på RHEMA USA i Broken Arrow, Oklahoma for ca. 35 år siden. Våre to sønner har også gått på RHEMA. 


Brother Hagin sin undervisning var så direkte og praktisk at det ikke er en overdrivelse å si at våre liv ble total forvandlet. Jeg husker spesielt et Winter Bible Seminar hvor Brother Hagin underviste om bønn: Han la spesielt vekt på dette at det to av dere blir enige å be om, det skal dere få. Det var som han så rett på oss da han sa: «Et ektepar kan stå i enighet og kjøpe et hus.» Vi tenkte faktisk på å kjøpe et hus, men vi var ikke enig om det. Vi ba der og da, stod i enighet og gikk ut og kjøpte huset samme dag. Vi ble overrasket over at det skjedde så fort! Huset var en stor velsignelse for hele familien gjennom 10 år.


En forandring som skjedde med meg var at jeg ble mer djerv i bønn da jeg lærte om min autoritet. Jeg ber ofte og bruker Jesu blod. Jeg nedber Jesu blod over mine venner og familie. Jeg ber for mine pastorer og menighetene fra Tromsø til Mexico, fordi jeg har autoritet på dette området. Jeg ber for regjering og storting - «hjelp dem å treffe gode beslutninger for folket»,  fordi jeg har autoritet på dette området. Jeg nedber Jesu blod over alle kriker og kroker langs hele Norges kyst og sier: «Djevel, her er det stengt!  Du får ikke virke her!»


Jeg har også blitt mer djerv til å bruke Guds Ord. Job 22:28 sier på engelsk, «Thou shall decree a thing, and it shall be established unto thee.»KJV. Vers 29 på norsk sier: «Når det går nedover, skal du si: Oppover!» Jeg bestemmer hva jeg ønsker, taler det ut og det vil bli gjort for meg. Jeg holder fast ved denne bekjennelsen. Gud sier i Jeremia 23:29: «Er ikke Mitt Ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg?»  Så jeg bruker Herrens Ord som en hammer og det knuser all sykdom, skrøpelighet, elendighet og plager. Han har kjøpt meg fri fra enhver sykdom og jeg er fri. Jeg taler det ut. Jeg tror på den Gud som kaller på det som ikke er til, som om det var til. Han gjør de døde levende. Han skapte verden med sine ord. Vi skal være som Ham.  Hvis vi hadde vært med Ham i begynnelsen, ville vi ha sagt: «Her var det mørkt, gitt!»

Vi mennesker sier ofte det vi ser, men Han talte ut Sine skapende ord, «LYS BLI!» og det ble lys!


Jeg har opplevd noe av det samme i mitt liv. Jeg tenker på et problem med huset som kunne ha kostet meg mye penger. Jeg praktiserte det vi hadde lært på RHEMA. Jeg kalte på det som ikke var til som om det var til. Jeg bestemte meg for hvilket resultat jeg ville ha, og det ble gitt meg. Lang historie kort, Gud tok seg mirakuløst av problemet og ga meg to menn som fylte ut og tok seg av alle nødvendige skjema og papir arbeide. De sa: «Dette her skal ikke du bry deg om. Dette her skal vi ta oss av.»


Min mann, Jan, reiste altfor tidlig og helt uventet hjem til Herren.  Jeg opplevde forferdelse og stor sorg. Gud har vært så god og hjulpet meg med Sitt Ord og nærvær. Etter en tid kjente jeg at jeg måtte gjøre det Herren sier i Sitt Ord, at jeg måtte glede meg i Herren, og det hadde jeg absolutt ikke lyst til. Hva gjør vi når vi gleder oss i Herren? For min del var det å prise Herren, løfte hendene og danse for Ham. Dette gjorde jeg mange ganger. En av de gangene jeg gjorde dette, kom det plutselig en strøm gjennom hele meg fra hode og nedover - og sorgen var borte.  Jeg har prøvd å finne den igjen, men den er ikke der!

Savnet er jo der.


Jeg er så takknemlig at jeg er blitt eksponert for RHEMA og Broder Hagin sin undervisning. Vi har en god himmelsk Far som elsker oss mer enn ord kan si. La oss holde oss nær til Ham, høre Hans stemme, følge Hans Ord og oppleve alt Han har for oss, som er «langt ut over det vi ber eller forstår.» (Ef 3:20)

Comentarios


bottom of page