top of page

Bok: Den Troendes Autoritet

Med stor takknemlighet skriver jeg denne anbefalingen.

Som ung forkynner kom jeg i kontakt med Hagins bøker, og det ble starten på en trosreise som forvandlet mitt kall og tjeneste. En pastor spurte meg etter et møte: «Så du leser altså Hagins bøker?»

Da han forstod at jeg ikke kjente til Hagin og hans bøker, dro han rett hjem og hentet noen bøker av Hagin som han hadde. Han sa: «Du prekte jo om dette i hele møtet i dag?»


Men jeg hadde jo helt enkelt forkynt Ordet, og prekt fra Bibelen over teksten i Markus 11:23 og 24. Jeg ante ikke at dette var et nøkkelord i historien om Hagins helbredelse da han ble reist opp fra sykdommen han hadde som ung gutt. Heller ikke var jeg klar over at «troens ord» var et begrep som spredte seg i mange miljøer.

Siden har jeg heldigvis blitt skikkelig kjent med Hagin, både hans bøker og undervisning.

Dette førte oss til USA og Rhema allerede i 1981, og i 1984-85 gikk vi på RBTC i Tulsa, Oklahoma. Da studerte vi alle Hagins bøker som fantes på den tiden, og senere har vi spist Faith Food i alle år, og vært på Winter Bible Seminar mange ganger.

Bokanbefaling – en bok som treffer blinken på mange områder.

En bok som traff mitt hjerte på en spesiell måte nå i de senere år, er boken «The Believer’s Authority» fra 2004, «Legacy Edition.»

(Denne utgaven er en utvidet utgave med nytt materiale, utgitt i 2004.)

Hvis du ikke har denne boken, bør du få tak i den! Den er et «must» i en troendes liv.


Her får du undervisning som kan endevende ditt liv.


Boken gir innsikt i hva det betyr å være «Seated With Christ», en åpenbaring mange kristne ikke har fått lys over. Videre tar boken opp temaer som «Breaking the Power of the Devil,» og «Exercising Authority». Dette er kapitler som åpner en dør inn i et triumferende kristenliv, en virkelighet som Jesus Kristus kjøpte til oss ved sin død og oppstandelse, og dessuten det faktum at vi nå sitter med Ham ved Faderens høyre hånd i himmelen! Dette er undervisning som Guds barn virkelig behøver innsikt i!

Derfor anbefaler jeg å fordype seg i dette stoffet fra Ordet, og Hagins gave som lærer gjør det tydelig, enkelt og kraftig! Enhver kristen som oppdager disse nøklene, vil bli en velsignelse og et redskap til befrielse, helbredelse og innhøstning av mennesker.

Dette lyset hører med i det som er gitt oss i Kristus Jesus!

Apostlenes gjerninger 2:32-35 sier det slik: «Denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vitner om det. Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått den Hellige Ånd, som var lovet oss, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører.

For David for ikke opp til himmelen, men han sier: «Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!»

Det er dette Paulus utdyper i Efeserbrevet ved å si det slik: «Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus.» (Ef 2:6)

Jesus er Hodet for legemet, og alle ting er lagt under Hans føtter. (Ef 1:22-23)

Dette er bare en liten smak av det som Hagins bok gir deg i full dose.

Når vi studerer Ordet med det lyset som Hagin underviser om i denne boken jeg anbefaler, og samtidig har en åpen bibel med på turen, vil du glede deg over at «Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.» (Rom 10:8)


Derfor er nøkkelen: «Forkynn Ordet!» (2.Tim 4:2)

Denne boken vil gi deg viktig stoff fra Ordet, så du kan tale som du bør.

Boken anbefales sterkt!

Comments


bottom of page