top of page

Jul

Jul! Det er fantastisk hvordan et ord kan bringe tilbake så mange minner. For noen bringer det tilbake minner med snø, trær og kulde. For min del bringer det tilbake minner med sol, sand, svømming og grilling! Jeg tilbrakte størsteparten av barndommen og livet som voksen midt i det sørlige Stillehavet, på en liten øy nasjon kalt Samoa. Det er ikke mye snø og kulde der noen tid på året, spesielt ikke ved juletider.

Jul får meg også til å huske tro, familie, fellesskap og mat. Mengder med mat!


Da jeg leste Jesaja 9:6 nettopp og tenkte på jul, var det noe som skilte seg ut for meg: ”For et Barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.”


1. Julen minner oss om at Gud er med oss.

Relasjon er så viktig! Gud sendte Sin Sønn inn i verden som ”Emanuel, Gud med oss”. Den Hellige Ånd er med oss og i oss nå og fortsetter å trøste og lede oss. Uansett hva vi møter, Han er vår Underfulle Rådgiver.


2. Jul minner oss om at Gud fremdeles gjør det overnaturlige.

Julebudskapet er fullt av det OVERNATURLIGE – Fra da Engelen Gabriel viste seg for Maria til da hun trodde at det han sa kunne skje, til unnfangelsen og til jomfruen fødte Herren Jesus osv. osv.


Forventer vi at Gud går utover det som er ”normalt” og gjør det overnaturlig i våre liv? Tror vi at Gud fremdeles kan gjøre mirakler i vår tid? La Julen minne deg om at Gud fremdeles er involvert i å gjøre overnaturlige ting i menneskers liv.

Trenger du fysisk helbredelse eller økonomisk hjelp eller en snuoperasjon i en relasjon osv., men du kan ikke se hvordan det kan skje i det naturlige? Julen minner oss om at Gud fremdeles gjør det ”overnaturlige”. Han er den Allmektige Gud.


3. Jul minner oss om at GUD ELSKER DEG!

Hans kjærlighet er grunnen til at Han overnaturlig gav det absolutt beste Han kunne. Det er grunnen til at Han gav oss Jesus! Johannes 3:16 sier ”For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

1.Johannes 3:1 sier ”Se hvilken kjærlighet Fadere har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn!” Ved å motta denne gaven som Hans Sønn er, blir vi også Guds barn.


GUD ELSKER DEG! Det er ikke ment bare å være en saklig informasjon som du har i hodet ditt. Det er ment å være en sannhet som er dypt inni din ånd og som aldri vil bli borte for deg! Han er en vår Evige Far.


4. Julen minner oss om ”Nye Begynnelser”.

Jesus ble sent for å gi hele menneskeheten en ”ny begynnelse”. Den nye begynnelsen var for å rense oss fra vår synd og gi oss evig liv med Gud.

Det var en tid da vi absolutt ikke hadde noe håp for framtiden. Likevel snudde Gud den håpløse situasjonen til en helt ny begynnelse for oss alle. Gud er spesialist på å snu fullstendig håpløse situasjoner rundt til det gode. Jeg har sett Ham gjøre dette så mange ganger i mitt liv og jeg vet at Han vil gjøre det for deg også! I situasjoner som synes å være knuste, bringer Han helhet. Han er vår Fredsfyrste.


Så husk i denne juletiden, Hvem det er vi kommer for å tilbe og beundre. Han er vår Underfulle Rådgiver, Allmektig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.


Comments


bottom of page