top of page

Ser nærmere på Kenneth E. Hagin’s Vokse opp åndelig

Johannes 3,16 det mest berømte verset i bibelen sier - at vi må bli født på ny. Som vi vet henviser Jesus til at vår ånd må bli gjenfødt. Bibelen sammenligner ofte vår åndelige vekst med oppveksten i det naturlige, og snakker om minst tre stadier i åndelig utvikling som tilsvare fysisk. De er: spedbarnsstadiet, barndom og manndom (full modenhet). "Som nyfødte barn skal dere lengte etter ordets uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den", 1 Peter 2,2 (BGO). Her omtaler Peter de kristne som "nyfødte barn". Ingen blir født et fullvoksen menneske naturlig og fysisk. De er født babyer, og så vokser de opp. På samme måte er ingen født som en moden kristen. Du blir født som en åndelig baby, og så blir du voksen. I det naturlige babyer vokser vanligvis ved å få melk fra moren. Men de vil ofte legge alt mulig i munnen deres - til og med ting som kan kveles - muligens drepe - dem. VokseSom foreldre sørger vi for at de får riktig mat, og legger de rette tingene i munnen! Åndelig er det det samme. Nye kristne trenger også riktig mat for å vokse. Peter kaller dette "ordets oppriktige melk". Romerne 10:17 sier det med litt andre ord: "Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds Ord" (BGO) Om vi skal vokse og utvikle oss som kristne, er det helt nødvendig at vi leser Guds Ord og grunner på hva det sier. Vær forsiktig med hva du spiser, ta inn til deg. Det er et ordtak som brukes i menneskets naturlige kosthold, "Du er hva du spiser". Det samme gjelder åndelig: "Du er det du leser og hører". "...for at vi ikke lenger skal være som små barn og bli kastet hit og dit og drives omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved listige knep i villfarelsens kunster. Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til Ham som er hodet – Kristus.”Efeserne 4: 14-15 (BGO). Gud vil at vi skal vokse forbi spedbarns- og barnestadiet, og bli modne troende. Den modne kristen er Gud-bevisst, og er bevisst hva Guds ord sier om ham og til ham. Mangel på rett undervisning er hovedgrunnen til at vi har mislykkes i å vokse. Vi kan naturligvis studere for oss selv og vokse til en viss grad. Men Gud satte også lærere i kirken for å hjelpe oss å vokse, for å mate oss med Guds ord. Når vi selv blir modne kristne, må vi fokusere på å være gode åndelige foreldre til de som er nye - eller unge - i sin kristne vandring, og lære dem det grunnleggende sannheten i vårt liv og vår vandring med Gud. La oss vokse - både som enkeltpersoner, og sammen med hverandre. La oss også være foreldre til de som er yngre enn oss i troen, og gjøre som broren Hagin sa i sin utmerkede bok "Vokse opp åndelig".

Comments


bottom of page