top of page

Partnerskap er en bro… en toveis velsignelse!

Gud har kalt oss til å stå sammen! Partnerskap er mer en bare å stå på en epostliste. Det er en «bro» som knytter sammen velsignelser på begge sider. Når du GIR til dette arbeidet, handler det ikke bare om hvilke behov arbeidet har; det er såkorn du sår i lydighet, og det kommer til å dekke behov, også i ditt liv!

Det er viktig å forstå kraften i partnerskap. Gjennom partnerskap kan vi maksimere vår innvirkning i Guds Rike. I henhold til Filipperbrevet 4,17 vil våre partnere ha «frukt» som blir dem til del, fra arbeidet som RHEMA utfører i Norge og i de nordiske landene.

Når du gir til RHEMA Norway, velsigner du ikke bare de menneskene som nås gjennom vårt arbeid, men du tar også del i salvelsen og velsignelsen som er over RHEMA. Gjennom ditt partnerskap åpner du en overnaturlig flyt til å frelse de ufrelste, grunnfeste de troende, trene og utruste elever og sende uteksaminerte elever ut på høst-markene.


Dette var noe jeg lærte fra Guds Ord. Herren ledet meg til «den gode jorden» helt tilbake i 1999 da vi flyttet til Tyskland for å gå på RHEMA. Nå når Brynjulf og jeg er tilbake i Norge, er jeg så velsignet ved å fortsette å være partner med RHEMA Norway på mange forskjellige måter. Jeg kan gi av min tid og mine midler. Jeg kan gi på mange måter ved å hjelpe til med å bygge opp mennesker i det kallet Gud har på deres liv.


La oss se på noen eksempler fra apostelen Paulus’ tjeneste:

Et viktig aspekt av apostelen Paulus sin tjeneste var undervisning. Han underviste i Antiokia (se Apg 11,26), og da han ble sendt ut derfra med Barnabas, fortsatte han undervisningen under sine misjonsreiser - i synagoger, på markedsplassene og i de nyetablerte menighetene. Han fokuserte også på å frelse de fortapte, grunnfeste de omvendte i Guds Ord, utruste de troende, og også sende dem ut.


Folk gav regelmessig til arbeidet hans. Paulus skriver selv i 1.Korinterbrev 16,2: «På den første dagen i uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til, for at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer.» Disse partnerne som Paulus taler om her, ble trofaste og bevisste givere.

Filipperbrevet 4,19 er et skriftsted om partnerskap. Paulus skriver til sine trofaste partnere i Filippi: «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.»


Smelt sammen troen med din handling, når du gi. Fortsett med å be Gud om ledelse i din givertjeneste, og vær lydig og trofast når Han taler til deg om å gi. (2 Kor 9,7)

Vi er velsignet for å være en velsignelse! Amen. Vi bygger Hans rike her på jorden, og Herren gir en overnaturlig flyt som vil dekke alle våre behov. (Matt 6,33)

Vi er Guds familie, lemmer på “et” legeme. Uansett hvilken måte vi gir og er partner på i dette arbeidet, gir vi til Herrens arbeid. For et privilegium det er å tjene Gud ved å være med og fullføre Hans oppdrag og mandat for Norge og de nordiske landene.

Vi her i RHEMA Norway ber kontinuerlig for våre partnere, og står i tro for at din høst kommer, for Gud er trofast! «Nå kan den som skaffer såmannen frø og brød til mat, gi og formere det frøet du har sådd, og øke frukten av din rettferdighet» (2.Kor 9,10).

Comments


bottom of page