top of page

Nøkler til dører

Da jeg først begynte å jobbe med RHEMA Norge, var det som å komme til en ny verden. RHEMA USA hadde en annen undervisnings struktur og opplegg, og jeg innså at jeg raskt måtte bli kjent med en ny måte å gjøre ting på. Det er samme ånd av tro, men noe av strukturen og læreplanen ble formet annerledes innenfor modul systemet som mange nasjoner bruker i Europa. Når det var mulig i løpet av skolehelgen, satt jeg i klassen og tok notater - det hjalp meg å forstå hvordan et kurs var strukturert her, men også fordi jeg hadde lyst til å fortsette å lære. Jeg liker å se campus teamene og alumni-gjestene ta seg tid til å sitte i klassen med åpne Bibler og ta notater. Hvis du er RHEMA alumni, fra hvilken som helst campus, er du velkommen til våre skolehelger som er fysisk tilstede. Vi vil gjerne se deg!

Jeg blir ofte minnet om ting jeg har hørt i disse klassene. (Det hjelper at jeg har kunnet sitte i noen av disse klassene flere ganger, men det er ikke alt.) Ånden fortsetter å minne om de frøene som er plantet i oss fra å lese Ordet for oss selv og fra å høre Sannhetens Ord undervist. De kan vokse til en høst i livet vårt.


Her er et sitat fra en klasse som kontinuerlig påvirker bønnelivet mitt:

Husnøklene dine er unike for huset ditt. Stemmen din er som en nøkkel. Din stemme, løftet opp i bønn, er en unik nøkkel som låser opp visse dører. Våre stemmer i felles bønn blir en annen nøkkel som låser opp andre dører.

- Michelle Grunewald - RBTC Prinsipper om bønn 1


For et godt bilde å ha når du ber - at stemmen din er en nøkkel til å åpne dører, og at forente stemmer blir en annen nøkkel til andre dører. Det er forskjellige typer dører vi møter i livet, og så er det forskjellige typer dører vi også vil komme til i bønn.


Det finnes dører som leder til oppgaver.... Noen kan referere til dette begrepet om nøkler og dører som «bønne oppdrag». Når vi samles som troende for å be, kan det være spesifikke oppgaver som Herren vil at vi skal håndtere sammen. Jeg har også opplevd dette når jeg har bedt med en spesifikk bønne partner. Som sitatet over sier, blir våre stemmer en unik nøkkel. Det virker alltid som om vi blir ledet av Ånden tilbake til de samme «dørene», og inn i de samme «rommene» for å be. Dette sitatet gir klarhet til meg i disse opplevelsene. Vi har lært hvordan vi kan bli bedre forvaltere av disse «rommene» og oppgavene, akkurat som vi også må være gode forvaltere av de personlige oppgavene vi har.


Det finnes dører som leder til muligheter... Paulus ber om at dører vil åpnes for Ordet, for å kunne dele evangeliet (Kolosserne 4,3). Dette er dører som bønn kan åpne, og alle troende burde be for dette. Det kan være andre muligheter som kommer i livet ditt, og stemmen din kan åpne disse dørene. Ikke alle muligheter vi ser er for oss, men så kan vi be at vi kjenner Guds vilje. Han er den gode hyrden og leder oss.

Det finnes dører fra fienden som prøver å begrense oss... Vi kan se dette billedlig, men vi kan se et bokstavelig eksempel på dette i Apostlenes gjerninger, kapittel 12. Etter at kong Herodes hadde drept Jakob, broren til Johannes, fikk han Peter fengslet, bundet og voktet. Vers 5 sier at, «menigheten ba vedvarende til Gud for ham.» Resultatet? Peter ble ført ut av en engel, lenkene falt av, og sammen gikk de ut forbi vaktposten. Jernporten «åpnet seg for dem av seg selv». Peter dro deretter til et hus hvor mange var samlet og ba (vers 12). Bønnene deres ble en nøkkel som åpnet alle disse dørene.


Stemmen din er som en nøkkel.

Comments


bottom of page