top of page

Kjærlighet - drivkraften bak vår tro

Gud er kjærlighetens opphav, for Gud er kjærlighet (1. Johannes 4,7-8 og 16). Hans kjærlighet til oss er ubetinget. Gud er initiativtakeren til kjærlighet. Gud åpenbarte sin kjærlighet til oss ved å sende sin enbårne Sønn til verden slik at vi kan leve ved Ham (1. Johannes 4,9). Vi gir gjensvar på Hans kjærlighet ved å elske Gud og elske mennesker.


Vårt gjensvar

Vi klarer ikke å respondere i kjærlighet når vi ikke fullt ut forstår Guds kjærlighet til oss, og er derfor ikke raske til å tilgi andre og tilgi oss selv. Vi har en tendens til å bli bitre, loviske og gjerningsorienterte, i stedet for å leve i Guds nåde. «Nåden» og «Sannheten» kom ved Jesus Kristus, og vi skal leve i Ham og gjennom Ham.

Jesus og Faderen bor i oss. Faderen ga oss en gave: kraften fra det høye, sin Hellige Ånd. Kjærlighet er en frukt av Den Hellige Ånd som bor i oss (Galaterne 5,22). Vårt gjensvar er å adlyde Gud og la Hans kjærlighet skinne i oss og gjennom oss. Det er et valg, så la oss ta kloke valg og lydig gi gjensvar på Hans kjærlighet i og gjennom våre liv.


Våre kamper

I verden i dag ser vi at mange ting som er riktig blir sett på som galt, og det som er galt aksepteres som riktig. Å leve utenfor Guds prinsipper forårsaker hjertesorg og problemer for oss, for våre familier, nabolag, byer og nasjoner. Når vi møter utfordringer og tror løgner fra verdens system i stedet for Guds Ord, åpner vi døren til bekymring, depresjon, angst og frykt. Når vi tviler på Ordets sannhet, slipper vi inn frykt, og frykt bedrar oss og stjeler fra oss. For Gud har ikke gitt oss en ånd som gjør oss redde og motløse, men som gir oss kraft, kjærlighet og selvbeherskelse (2. Timoteus 1,7). Alt vi trenger, har Vår Far sørget for i Sin Sønn! Derfor er det viktig for oss å tro på Gud, Hans Ords integritet, og at Hans løfter oppfylles våre liv.


Da Gud kalte meg til RHEMA Bible Training Center, visste jeg ikke i begynnelsen om det var på et skolested i USA eller i en annen nasjon. Den Hellige Ånd ledet meg til RBTC i Tyskland. I lydighet forlot jeg Norge og reiste til Tyskland. Jeg kjente ingen, kunne ikke språket, visste ikke hvor jeg skulle bo, eller hvordan jeg skulle få endene til å møtes. Det var et valg å tro på Gud eller la bekymring og frykt komme over meg. Jeg reiste dit med bare Bibelen og en pose med klær!

Samme dag som jeg ankom Bonn, Tyskland, besøkte jeg RHEMA Bible Church. Da jeg gikk inn i menigheten, var det en dame som hilste meg velkommen. På slutten av møtet inviterte hun meg til å bo hos henne til jeg fant et eget sted. Jeg ble hos henne en uke og flyttet inn i leiligheten min dagen før skolestart. Dette er min Fars kjærlighet til meg. Forsyningen Hans for meg var der før jeg selv visste om det. Hans kjærlighet våker over oss og Hans forsørgelse fører oss igjennom. Med Hans kall følger alltid Hans forsørgelse for oss. Hans forsørgelse er en handling ut fra Hans kjærlighet!


Kjærlighet er drivkraften bak vår tro. Vår tro er virksom ved kjærlighet (Galaterne 5,6). Vi trenger alle en større åpenbaring av Guds trofaste, evige og standhaftige kjærlighet til oss! La oss stole på Guds Ord. Troende har det privilegium at vi har en relasjon til Vår himmelske Far, gjennom Jesus. Vi blir kjent med, tror og opplever den kjærligheten som Faderen har til oss. La oss bli i kjærlighet og vandre i kjærlighet, slik vi elsker Ham og elsker vår neste, og adlyder Guds bud (1. Johannes 4).

Comments


bottom of page