top of page

KJÆRLIGHET

1.Korinterne 13,13 - Så blir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten

1. Johannes 4,8 - Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.


Agapé er det greske ordet som er brukt her for kjærlighet—Guds form for kjærlighet. Gud ER kjærlighet, det er Hans natur. Denne kjærligheten er større enn tro og håp.

Vi ser i Galaterne 5:6 at vår tro fungerer ved kjærlighet. Og tro fungerer ikke uten håp - fordi vi må ha et mål, noe å tro Gud for. Vi trenger alle sammen, og det er derfor Bibelen sier at kjærligheten er større enn både tro og håp. De åndelige gavene vil heller ikke fungere uten kjærlighet (1.Kor. 1,1-3). Ingenting vi gjør vil gagne oss uten at det er gjort ut fra et kjærlighetsmotiv.


Hvordan er Guds kjærlighet? Definitivt ikke det samme som naturlig menneskelig kjærlighet som kan snu til hat over natten. Men Guds kjærlighet faller aldri bort.

Guds form for kjærlighet er definert i 1.Kor. 13,4-8:

4 Kjærligheten (Guds kjærlighet) er TÅLMODIG, kjærligheten er VELVILLIG, den MISUNNER IKKE, den SKRYTER IKKE, er IKKE HOVMODIG.

5 Den GJØR IKKE NOE USØMMELIG, den SØKER IKKE SITT EGET, BLIR IKKE OPPBRAKT og GJEMMER IKKE PÅ DET ONDE.

6 Den GLEDER SEG IKKE OVER URETT, men HAR SIN GLEDE I SANNHETEN.

7 Kjærligheten UTHOLDER ALT, TROR ALT, HÅPER ALT, TÅLER ALT.

8 Kjærligheten FALLER ALDRI BORT. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt.


Vi ser her at kjærligheten er større enn åndelige gaver. De er gaver som opererer i menigheten nå; det er ingen tungetale, profetier, kunnskapsord eller åndens gaver i himmelen. Guds kjærlighet vil bestå fordi Gud ER kjærlighet. Han er evig!


Når vi ble født på ny, ble Hans kjærlighet innplantert i våre hjerter. For å kunne tro Gud fullt ut og for å kunne operere i Guds tro, må vi vandre i Guds kjærlighet. På samme måte vil vi aldri være i stand til å tro Gud fullt ut før vi forstår og vandrer i Guds form for kjærlighet.

Kjærlighets-målingen vår:

Er vi nærtakende, bekymret, irritert - legger vi alltid merke til det galne som blir gjort mot oss? Merker vi alltid de negative tingene rundt oss?


Svarer vi ‘ja’ på noen av disse, vil vi ikke være i stand til å tro det beste om alle mennesker. Guddommelig kjærlighet kommer med fred og skaper fred. Kjærligheten vises i ord og handlinger! La oss øve oss i kjærlighet– da utvikles den! Guds form for kjærlighet tilgir og glemmer. La oss gjøre mot andre det vi vil at de skal gjøre mot oss!

Comments


bottom of page