top of page

JESUS kommer snart!

Hei alle RHEMA uteksaminert og dagens studenter! Det er en grunn for at din oppmerksomhet ble dratt til Kenneth Hagin Ministry og RHEMA Bible Training Center. Din lydighet var og er Guds svar på Hans helliges bønner som trofast kalte på høstens Herre om å sende ut arbeidere på verdens høstmarker. Det vil bety nasjoner, stater, områder, byer og nabolag som vi alle bor i.


Da vi svarte på kallet til å gå på RHEMA, kanskje reise mange mil, antagelig gjennomgå mange vanskeligheter og situasjoner som måtte overvinnes, ofre tid og sikkerhet for familien og de kjære, et veiledende lys for mange, var det den indre kunnskapen og vissheten om at evigheten var i vektskålen og at menneskers liv for all tid ville bli forandret. Vi begynte til og med å forvente at resultatene av vår lydighet kunne være den samme som for Jesus.


Lukas 4:18-19 (Ampc)

Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliets gode nyhetene for de fattige. Han har sent Meg til å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få synet igjen, og rope ut frihet for de som er undertrykket –nedslått, forslått, knust og nedbrutt av ulykke, og proklamere et nådens år fra Herren –den dagen når frelse og Guds frie gaver er rikelig til stede.

Johannes 14:12 bringer selvfølgelig dette fram.

Så jeg undrer meg på hvordan det går med Guds kall i ditt liv. Det er alltid positivt å stoppe opp og sjekke tilstanden av og til for å være sikker på at vi er på sporet og oppfyller Guds tiltenkte hensikt for våre liv. Jesus fortalte disiplene på vei til korset: “Jeg elsker Faderen og gjør bare det Han har bedt meg om å gjøre.” Johannes 14:31 (Ampc). Vi leser om Guds gaver og kall som er ”uten anger”, at Gud forandrer ikke mening – Rom 11:29. Og ”For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.” Efeserne 2:10.

Det var et klistremerke på en bilstøtfanger som jeg så for mange år siden: ”JESUS kommer snart – SE TRAVEL UT!” Det bringer frem et smil som antagelig var hensikten til forfatteren. Etter å ha reflektert litt, innser vi selvfølgelig at Gud har ikke kalt oss til å leve overvunnet og overveldet av livets kjas og mas, men vi kan heller leve med hensikt og ha Hans hensikter som vår topp prioritet. Han har en skreddersydd og spesifikk plan for våre liv som passer perfekt med gavene og talentene Han har gitt oss. Og vi har muligheten og privilegiet til å finne den planen og vandre på den veien Han har valgt.


Brother Hagin skriver i sin bok: ”Å følge Guds plan for ditt liv”,

”Troende som følger Guds vei er kanskje ikke alltid i stand til å se veldig langt framover på veien fordi å følge Gud er en steg-for-steg vandring i tro og lydighet. Men til tross for vanskelighetene som ligger på lydighetens vei, venter en fantastisk framtid i Herren for de som velger å vandre på Guds veier!

Lydighetens vei er den du må velge dersom du ønsker å følge Guds plan for ditt liv. Og når du velger å adlyde Gud, vil Han utruste deg med kraft og evne til å klatre over fjellene du står overfor akkurat nå, så vel som fjellene som ligger foran som du ennå ikke kan se.


Din vei vil bli lysere og lysere, og mange andre liv vil bli påvirket av Jesus på grunn av din lydighet. For du forstår, det er på lydighetens vei Gud åpenbarer Sin herlighet og din styrke blir fornyet dag for dag. Og når du avslutter ditt livsløp og møter Jesus ansikt til ansikt, hvor glad vil du ikke da være for at du adlød Gud!” (side 58-59)

Jesus kommer snart, snarere enn vi tror, og Han har med Seg sin belønning. Jeg oppmuntrer deg, hvor du enn befinner deg i liv og tjeneste, til å være trofast og modig og trå dristig ut og gjøre alt Gud har vist deg hittil.

Brother Hagin skriver videre:

Hver enkelt av oss vil oppleve mange veikryss i livene våre – noen viktigere enn andre. Ved hvert veikryss må vi fornye vår forpliktelse til å gjøre Herrens vilje, ikke vår egen.

Det er grunnen til at vi må be forpliktelses-bønnen om og om igjen i vår vandring med Herren og innvie oss til fullt ut å adlyde Ham og Hans Ord.

Be denne forpliktelses-bønnen til Gud fra ditt hjerte: Herre, jeg kommer fram for Deg. Må Din vilje skje i mitt liv. Må jeg aldri glemme at jeg har overgitt alt jeg er til Deg.

Jeg overgir meg til å være en som Du kan bruke – overgitt og adskilt til Dine hensikter. Jeg vil betale prisen ved å fornekte kjødet.


Dersom Du kaller meg nattestid, vil jeg gå ned på mine knær og be. Dersom jeg aldri blir sett av mennesker, og dersom jeg alltid arbeider bak scenen, vil jeg fremdeles være trofast.

Jeg legger til side alle personlige ambisjoner. Jeg vil være en som vandrer i Ånden og i Din fullkomne vilje. I Jesu Navn, Din vilje skal skje i mitt hjerte, i mitt liv og i min tjeneste. Amen. (side 59-60)

Vi trenger å få nye støtfanger-klistremerker!! De kunne lyde slik:

“JESUS kommer SNART! ______ ______ ” Du fyller i tomrommet og lar oss få vite det.


Varme hilsener fra

RHEMA Norge

Dee Ramthun

Sterkt anbefalte bøker fra Brother Hagin om emnet, foruten den nevnte er: Plans, Purposes and Pursuits, og Tongues: Beyond the Upper Room.

Comments


bottom of page