top of page

Hvordan be for å oppnå resultater

For en del år siden hørte jeg noen undervise om bønn, og tittelen på hans budskap var «Bønn er for bønnesvar». Det er jo enkelt og konkret sagt. I boken Steg til besvarte Bønner av Kenneth E. Hagin som jeg har blitt inspirert av, gir broder Hagin oss en praktisk og bibelsk oppskrift for hvordan vi skal be for å få bønnesvar. Det kan være lett å be — bare for å be for bønnens skyld — uten at man utretter noe i bønn. Det var Jesus som selv fortalte oss å «be, og det skal bli gitt dere» (Matteus 7.7a, BGO). Jesus underviste oss om å være konkrete i våre bønner og at vi skulle be for å få. Noen sa en gang at «If you aim for nothing, you will hit it». Oversatt så blir det, dersom du sikter på ingenting så treffer du. Slik er det også med våre bønner. Når våre bønner er konkrete og målrettede, vil vi få konkrete bønnesvar fra Gud.


I de to første kapitlene av boken gir broder Hagin oss en bibelsk oppskrift på 7 steg for hvordan man ber for å oppnå resultater.

  • Steg 1: Bestem deg for hva du ønsker fra Gud. (Jakob 1.6-8)

  • Steg 2: Les skriftsteder som lover deg bønnesvaret du trenger. (Josva 1.8)

  • Steg 3: Be Gud om det du vil ha. (Matteus 7.7)

  • Steg 4: Tro at du får det. (Markus 11.23-24)

  • Steg 5: Nekt å tvile. (Jakob 4.7)

  • Steg 6: Mediter på løftene. (Ordspråkene 4.20-22)

  • Steg 7: Pris Gud. (Filipperne 4.6)

Jeg gjengir alle stegene slik de er nevnt i boken. Det var til stor hjelp for meg å notere dem på et ark og kunne skrive ned akkurat det jeg ba om. Jeg ønsker å oppmuntre deg til det samme - det er bra å skrive ned bønnene sine! Vi husker jo ikke alltid hva vi ba om i forrige uke eller forrige måned. Det er ikke alltid man får bønnesvaret dagen etter man ber, men Gud hører alltid våre bønner.


Johannes 16.23-24 forteller oss, «På den dagen skal dere ikke be Meg om noe. Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hva som helst dere ber Faderen om i Mitt navn, det skal Han gi dere. Hittil har dere ikke bedt om noe i Mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen» (BGO).


Dette viser oss at vi ber konkret til Gud Faderen i Jesu navn. Vi ber ikke til Jesus i Guds navn. Det vil ifølge Skriften ikke være riktig.


Når vi ber, har vi også stor hjelp fra Den Hellige Ånd i vårt bønneliv. Romerne 8.26 forteller oss «På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord». Når vi ber i Den Hellige Ånd, er det vårt indre menneske som uttrykker vårt innerste til Gud.


Det er fortsatt mye bra og spennende som kan sies om bønn. Men det viktigste er at vi bruker tid med Gud i bønn. Han vil lære oss og undervise oss hva vi trenger (1.Johannes 2.27).


Min avsluttende oppfordring blir å bruke tid daglig i bønn til Gud. Les også gjerne boken Steg til besvarte Bønner av Kenneth E. Hagin. Amen.

Comments


bottom of page