top of page

Hva er RHEMA?

ORDET "RHEMA" er innvevd i alt forbundet med Kenneth Hagin Ministries. Men hva er den nøyaktige betydningen av ordet? De tre følgende svarene vil bringe lys over betydningen av "rhema," avsløre opprinnelsen av noe veldig kraftfullt. RHEMA—Et uttalt Ord Det greske ordet rhḗma betyr ganske enkelt ”et hvert talt ord.” I Det Nye Testamentet er det to forskjellige greske ord som er brukt for å identifisere ord fra Gud: lógos og rhḗma.

  • Logos er brukt i Johannes 1:1 (NKJV). "I begynnelsen var [logos] Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud” (John 1:1 NKJV).

  • Rhema er et talt ord. ”Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er det [talte] Guds Ord.” (Ef. 6:17 NKJV).

Da Jesus ble fristet av Satan i ødemarken, gikk han imot hver fristelse ved å tale et "rhema" ord. I Matteus 4:4, sa han: "Det står skrevet 'Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert [talte (rhema)] ord.' "Jesus talte det skrevne Ord Han trengte for situasjonen. Så et rhema ord kan være det talte Guds Ord. Vi trenger det skrevne Ordet som vårt fundament, men vi trenger også det talte Ordet (rhema) for rettledning. Vi har det skrevne Ordet som vi kan stå på. Vi har rhema, det talte Ordet, slik at vi vet hva vi skal gjøre og hvor vi skal gå. Når Den Hellige Ånd taler til deg, gjør Han et vers fra Skriften levende eller gir deg nøyaktig retning—et spesifikt ord for en spesifikk tid og hensikt. RHEMA—Et sted RHEMA Bible Training Center begynte med et levendegjort ord talt av min far, Kenneh E. Hagin. Når far mottok mandatet: ”Gå og lær Mitt folk tro,” så var det et rhema ord til ham om hva han skulle gjøre i sin tjeneste. Jeg hørte ham ofte be: ”Herre, hvordan skal jeg få dette budskapet ut? Jeg er bare en mann.” Svaret hans kom under Campmeeting 1973. Far sa under inspirasjon av Ånden: ”Vi skal starte en Bibel skole!” Da han sa det, hadde jeg et rhema ord på innsiden—Lynette og jeg skulle hjelpe far å starte skolen. Disse rhema ordene gav rettledning for hvordan vi skulle få budskapet om tro ut og oppfylle mandatet. Far ønsket ikke å sette sitt navn på skolen. Da vi diskuterte hva vi skulle kalle den, foreslo han "RHEMA" basert på et budskap Roy Hicks underviste på Campmeeting. Vi valgte navnet RHEMA Bible Training Center fordi det er formålsdrevet, ikke personlighetsdrevet. Og det er fremdeles ikke personlighetsdrevet! Det ble grunnlagt på prinsippene i det ufeilbarlige Guds Ord. Det lærer hvordan bli ledet av Ånden og kjenne den troendes autoritet—mens det siktes inn mot de praktiske sidene i tjenesten. RHEMA—En verdensomspennende familie Tilbake på 30-tallet ble en ung gårdbruker frelst på et teltmøte. Foreldrene hans likte det ikke, så de gav han ikke lov til å gå tilbake til teltmøtet. Men han pleide å gå bort på en gresskledd høyde på familiens gård—omtrent der hvor RHEMA Bible Church står i dag—for å lese i Bibelen og be. Han hadde et syn om et mektig Guds arbeid ville bli reist opp akkurat på det stedet. Herren fortalte han at fra dette stedet vil Evangeliet komme til å gå ut i hele verden. Denne unge mannen fikk et rhema ord—et ord fra Gud! Dette undervisningsstedet var Gud-gitt. Det var ikke en idé fra et menneske. Det var Guds idé! Og fra dette stedet har menn og kvinner blitt trenet i tros-budskapet og har gått ut i hele verden. Det er som å kaste en sten i en dam. Det er et plask og det dannes ringer utover i vannet. Mennesker har gått ut fra RHEMA og startet menigheter. Menn og kvinner har kommet fra disse menighetene for å blir trent. Deretter går de ut og starter det Gud talte til dem om å gjøre. I mange år var det bare et RHEMA, men i dag er det over 235 RHEMA Bible Training Center/College studiesteder i 50 nasjoner. Det er blitt en verdensomfattende familie! Du sier kanskje: ”Jeg er ikke uteksaminert fra RHEMA.” Dersom du følger denne tjenesten, har sådd inn i den eller har lært og vokst ut fra bøkene og undervisningene, da tilhører du familien. Det er oss alle sammen. Vi er RHEMA familien. Vi er blitt reist opp for å oppfylle Misjonsbefalingen. Takk Gud for RHEMA! RHEMA er det talte Ordet. RHEMA er et sted å bli trent. RHEMA er en verdensomfattende familie. Sammen har vi et mandat—”Gå og lær Mitt folk tro.” Rhḗma—En definisjon rhḗma (ῥῆμα på gresk); det som er talt, det som er ytret i tale eller skrift. 1 en ytring (personlig, kollektivt eller spesifikt). 2 ordet der noe blir befalt, vist eller pålagt. 3 noe som er talt tydelig og levende, i umiskjennelige termer og på et ubestridelig språk. I Det Nye Testamenter bærer ordet rhema en idé om et oppmuntrende ord.


Denne artikkelen finner du her.

Comments


bottom of page