top of page

Hva Bibelen sier om å bli født på nytt

I sin bok «Den nye fødsel» underviser broder Hagin om hva som skjer med oss når vi blir frelst og vi blir født på ny.

Den nye fødselen skjer med oss når vi tar imot Jesu frelsesverk, tror at han døde på Golgata kors og betalte for våre synder og overtredelser. Gjennom å bli født på ny blir vi et Guds barn, og kommer inn i rett forhold til Gud. Vi trenger å bli født på ny før vi kan gjøre krav på resten av Bibelens løfter.


Den nye fødselen er ikke: konfirmasjon, kirkemedlemskap, religiøse plikter, å gå i kirken, å fremsi bønner, og heller ikke å leve et moralsk korrekt liv. Nikodemus fra Johannes 3 oppfylte alt dette. Jesus sa likevel til ham: «…. Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Nikodemus tenkte naturlig, og spurte: «Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? Kan han for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Og Jesus forklarte: «Det som er født av kjøtt, er kjøtt, og det som er født av Ånden, er ånd» (Johannes 3,3-7 BGO).


Ifølge Bibelen er mennesket en ånd, har en sjel og bor i en kropp, (1.Tessoloniker 5,23). Når Jesus snakker om å bli født på ny, er det vår ånd som trenger å bli født på ny. Når vår fysiske kropp dør, er det vår ånd og vår sjel som lever videre.


Den nye fødselen er en ny skapelse fra oven. Gud griper inn i ditt liv og forvandler din ånd fullstendig når du angrer dine synder og vender deg til Gud. I det du bekjenner Jesus som Herre vil du bli født på ny, og Den Hellige Ånd gjør deg til en ny skapning. Du får del i Jesu oppstandelseskraft; den samme kraft som reiste Jesus Kristus opp fra de døde! 1.Johannes 4,4 sier: «Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For Han som er i dere er større enn han som er i verden». Du som er født på ny er et Guds barn, og har seier over makter, myndigheter og onde ånder som går deg imot. Hans oppstandelseskraft i deg gjør deg til en seierherre i alle omstendigheter. Jesus sa om seg selv i Johannes 10,10 (NB88): «...Jeg er kommet for at de skal ha liv og overflod». Når Markus 9,23 sier: «…. alt er mulig for den som tror», forstår vi at det faktisk er mulig. Guds ord sier det, og gjennom den nye skapningen bor Guds oppstandelseskraft i oss!* Artikkel inspirert av Kenneth E. Hagin sin bok "Den nye fødsel”


The New Birth by Kenneth E. Hagin. Copyright © 1975 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. All rights reserved. Please visit www.faithlibrary.org for additional materials.


Norwegian book available from Agape Forlag: Den nye fødsel


Commenti


bottom of page