top of page

Hans Nielsen Hauge, mannen som forandret norgeshistorien!

Den 3. april i år var det 250 år siden denne høvdingen ble født!

Hauges første visjon

Hans Nielsen Hauge hadde sitt store åndelige gjennombrudd den 5. april 1796. Han hadde en desperat lengsel etter fred med Gud, og mens han arbeidet ute på jordet sang han ut sin bønn i salmen «Jesus din søte forening å smake». Da han kom til det andre verset, og sang om «at jeg må kjenne hva Ånden formår», kom Den Hellige Ånd over ham på en mektig måte. Han kom inn i en henrykkelse, og så inn i himmelen. Han så også verden liksom nedsenket i det onde, så sitt syndige liv i revy, opplevde frelsens under, en dåp i Den Hellige Ånd og ild og Guds kall til å forkynne evangeliet. Den 25 år gamle gutten begynte sin tjeneste som vekkelsespredikant og reformator. I løpet av de neste 4 årene satte han store deler av Norge på ende. Radikal og kraftfull frelsesforkynnelse førte mange mennesker ut i frihet. Frihet fra synd og død religion.


Hauge frydet seg over Guds store nåde, og folk så gleden som lyste fra ham da han vitnet om sin Frelser. Det underlige var at mennesker begynte å gråte mens Hauge gledet seg. Gud hadde talt til ham om å formane mennesker til å vende om når Ånden rørte ved hjertene. Dette fikk han nå oppleve, og ledet mange inn i en sikker tro på Jesus som sin frelser.

Hauge sier det var et verk av Den Hellige Ånd – og det er dette pinsen handler om!


Hauges gründervisjon

Mens han var i København for å trykke bøker i år 1800, fikk han se noen moderne papirmøller som noen engelskmenn hadde bygget. Han ble mektig imponert - og det var da det skjedde! Han fikk en ny visjon! Plutselig så han noe mer enn papirmøller og engelskmenn. Han så papirfabrikker, møller og handelsvirksomheter i Norge. Han så vekkelsesfolket som bedriftseiere og handelsmenn. At de fikk penger mellom hendene. At de løftet landet ut av fattigdom og urettferdighet. Og det skjedde virkelig! Hauge startet selv papirfabrikk i Drammen, og på få år stod han bak et trettitall bedrifter!


Kreativitet og ekspansjon

Den troens dristighet som var over Hauge, kunne ta pusten fra noen og enhver – og den smittet over på vekkelsesfolket. De fleste av dem var bønder, og de utgjorde over 90 % av befolkningen. Men plutselig var de ikke bare en grå masse som ble styrt av en liten gruppe geistlige. Folk fikk tro på seg selv. Kreativitet og tiltakslyst vokste fram, og vekkelsesfolket skulle snart vise seg å bli pionerer i utviklingen mot et moderne industrisamfunn.


Grunnloven og eget storting Flere haugianere var med da grunnloven ble skrevet og vedtatt 17. mai 1814 på Eidsvoll. Vi ble løsrevet fra Danmark og fikk vårt eget flagg! Siden ble mange Haugianerne valgt inn på Stortinget og hadde en stor påvirkning på utviklingen til det moderne velstandssamfunn! Retten til å drive frikirkelig virksomhet ble lovfestet, og visjonen for misjon til verdens ende vokste frem!


Gi akt på utgangen av ledernes ferd, og etterfølg deres tro sier Hebreerbrevet. Måtte den salvelsen og brann som fylte Hauges liv også fylle oss! Gud vil gjøre det igjen!

Comments


bottom of page