top of page

Glem ikke!

av Kenneth W. Hagin

Når du mediterer over alle Guds løfter og forankrer dem dypt i hjertet, vil du begynne å høste disse velsignelsene når du vandrer etter Guds Ord. Faktisk vil Guds velsignelser komme over deg når du ikke glemmer alle Hans goder!


Ønsker du å leve i fylden av det Gud har gitt deg i Jesus Kristus? Da må du gjøre som det står i Salme 103,2: "glem ikke alle Hans velgjerninger!"


De velsignelsene du ikke kjenner til eller glemmer, er nemlig de velsignelsene du ikke får glede av.


Og hvis du ikke nyter godt av alle velsignelsene Gud har til deg akkurat nå, er det sannsynligvis to grunner til det. Enten kjenner du ikke til Hans velsignelser og goder, eller så glemmer du å følge Guds Ord om dem. Dette er de to hovedgrunnene til at Guds velsignelser ikke manifesterer seg i de troendes liv.


Guds Ord er fullt av velsignelser for deg. Men den eneste måten du kan dra nytte av disse fordelene på, er å finne ut hva Guds Ord har å si om dem og tro at løftene Hans er sanne. Deretter må du hele tiden huske å handle i samsvar med disse løftene i hverdagen.


Det er på samme måte i den naturlige verden. Hvis du for eksempel begynner å jobbe i en bedrift, vil personalsjefen sannsynligvis gi deg en oversikt over de ansattes fordeler. Men du kan forlater kontoret og begynne å jobbe i den nye jobben din og glemme alle fordelene som tilhører deg.


Hvis noen minner deg på en fordel du har glemt, vekker det minnet ditt. Men fordi du hadde glemt det, hadde du ikke nytt godt av dette privilegiet - selv om det tilhørte deg.


Troende gjør det samme. Altfor ofte glemmer vi de goder som tilhører oss i Kristus. Alle Guds vidunderlige goder tilhører oss fordi de ble gitt oss av Jesus Kristus i Hans forløsende verk på Golgata kors.


Alt vi har i Kristus, alt vi mottar fra Gud og alle goder som Gud har gitt oss, er allerede gitt oss av Jesus. Alle Guds velsignelser tilhører oss nå. Men vi må lære oss å dra nytte av det som tilhører oss før det kommer oss til gode.

Hvilke fordeler har vi i Gud som vi ikke må glemme? I Salme 103,2-5 finner vi en liste over noen av de fantastiske godene vi har fått gjennom frelsen.


Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle Hans velgjerninger!

  • Han som forlater all din misgjerning,

  • som leger alle dine sykdommer.

  • Han som forløser ditt liv fra graven

  • som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet.

  • Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen.

Alle Guds goder er der for at du skal få glede av dem. Det er opp til deg å forankre dem i hjertet ditt slik at du ikke glemmer dem! Hold dem foran øynene dine. Mediter over dem slik at de blir godt forankret i hjertet ditt. Ikke la deg frarøve Guds velsignelser ved å la fienden trekke deg bort fra Guds Ord.

Ta tak i Ordet på samme måte som du lærte deg å huske andre sannheter som var viktige for deg. Hvis du hele tiden tenker på Guds velsignelser, vil du ikke glemme dem!

Glem ikke alle Guds velgjerninger. Handle på Guds Ord i tro, og nyt velsignelsene som er dine i Jesus Kristus!


*Utdrag fra artikkelen “Forget Not” av Kenneth W. Hagin. Brukt med tillatelse.

Comments


bottom of page