top of page

Følg Guds plan for ditt liv


Gud har en plan for ditt liv, og Han har gitt deg et åndelig løp å løpe. Du har et kall fra Gud og en hensikt å oppfylle! "For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." (Ef. 2,10 NB). Du er kalt og utvalgt til å følge Guds plan for ditt liv, og til å løpe ditt løp med tålmodighet og lydighet.


Vær i Guds nærhet, grunn på Hans Ord og be Ham om ledelse for ditt liv. Men Hans generelle vilje for deg og meg er også at vi er Ordets gjørere. Det er like viktig som at vi er lydige mot spesifikk ledelse eller et spesifikt kall.

Som et Guds barn kan du forvente at Den Hellige Ånd leder deg (Rom. 8,14). Ha en følsom samvittighet. Når du bruker tid i Ordet, styrker det din åndelige følsomhet og evne til å høre fra Gud. Den Hellige Ånd leder oss gjennom Ordet, gjennom det indre vitnesbyrdet, den stille indre stemmen, og Den Hellige Ånds myndige stemme. Hvert eneste Guds barn kan forvente å bli ledet av Den Hellige Ånd.


Det er Guds plan at du skal fullføre Hans vilje for ditt liv.Han har gitt deg nåde og utrustning til å løpe ditt løp. Bibelen sier at du ikke bare skal løpe ditt løp, men også fullføre det med glede (Apg. 20,24 BGO). Det er nødvendig med lydighet mot Gud og Hans ord for å fullføre Hans kall og vilje for ditt liv. Derfor må du være lydig og trofast mot Gud mens du forbereder deg. Forberedelsestid er aldri bortkastet tid! Forbered deg og la Guds Ord forme deg slik at Den Hellige Ånd får lede deg.


Her er tre tips som vil hjelpe deg til å gjenkjenne Guds vilje for ditt liv, så du kan løpe ditt løp med glede:


Voks i kjennskap til Gud, og bygg karakter.

For å følge Guds plan med ditt liv, må du vokse i kunnskap om Gud og i kjennskap til Guds karakter. Når vi lar kunnskapen om at Gud er god prege hvordan vi lever hverdagslivet vårt, hjelper det oss også til å vokse følelsesmessig.

Om du er følelsesmessig svak, er du et lett bytte for fiendens snarer. Du vil lett bomme på målet, og sette feil kurs for løpet som ligger foran deg.


Legg bort det som tynger:

Idrettsutøvere bruker lette klær og utstyr i konkurranser. Da slipper de ekstra vekt som gjør det tyngre å løpe. På samme måte må vi legge bort alt som tynger oss ned, sinker oss eller hindrer oss i å løpe vårt åndelige løp. Synd er en byrde som får oss til å snuble (Hebr. 12,1 NB). Det er en kvalitetsbeslutning å legge bort synder som stolthet, tvesinnethet, åndelig latskap, frykt og andre ting som kan være til hinder for at du fullfører ditt løp med glede. Gud er en rettferdig Gud, og Hans byrde er lett (Matt. 11,28-30).


Følg fred:

Ikke ta beslutninger påvirket av kjødets natur, begjær og tilbøyeligheter. Da kommer du til å bomme på det som Gud har forberedt for deg. Dersom ditt liv beveger seg i en gitt retning, og du er urolig i din ånd, må du stoppe opp og søke Gud for å finne ut hva Han sier til deg. Det kan være at du må justere kursen underveis. Følg Guds fred på innsiden.


Comments


bottom of page