top of page

Det er kraft i Jesu blod

Det er noe som min pastor sa og som sitter fast i min hukommelse: at Den Hellige Ånd blir virkelig glad hver gang vi snakker om Jesus navn og Jesu blod. Kanskje det er fordi vi ikke så ofte hører om Guds «glede». Hvorfor er da Jesu blod så viktig?

Vi kunne begynne helt tilbake i 1.Mosebok da Gud dekket det falne mennesket med dyreskinn. En ser offer for synd gjennom hele Bibelen. Det var et helt offer system som du kan lese om i 3.Mosebok. Hvorfor var det så nødvendig? 3.Mosebok 17,11 (oversatt fra NLT) slår fast: «For kroppens liv er i blodet. Jeg har gitt dere blodet på alteret for å rense dere, for å sette dere i rett forhold til Herren. Det er blodet, gitt i bytte for et liv som gjør renselse mulig.» Så vi ser at blod er viktig for soning, men vi kan også se at blodet fra lam og okser bare var et midlertidig dekke for et evig problem.

Den evige løsningen på vårt åndelige problem finner vi i Jesus. Vi ser i 1. Peter 3,18 (NLT) at «Kristus led for våre synder én gang for alltid. Han syndet aldri, men Han døde for syndere for å bringe deg trygt hjem til Gud. Han led en fysisk død, men Han ble reist opp til liv i Ånden». Den Rettferdige (Jesus) led for de urettferdige (oss). Mer enn bare et midlertidig dekke, «Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.» (1. Johannes 1,7 BGO).

Vi ser et bilde av Jesu soning i påsken. 2.Mosebok 11 og 12 beskriver situasjonen i Egypt. I den siste plagen måtte den førstefødte sønnen i landet Egypt dø – ingen var unntatt, inkludert storfeet. For å bevare de førstefødte sønnene i Israel, ble det strøket blod av et feilfritt og lyteløst lam av hannkjønn på dørkarmen i hjemme deres og døden gikk forbi. Folket ble da satt fri fra fangenskapet.


Jesus som er den førstefødte framfor hele skapningen (Kolosserne 1,15) ble ofret i påsken over 1500 år senere. Hans blod var løsepengene som ble brukt i vår forløsning. Ikke noe annet vil duge. «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk. Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men Han ble først åpenbart i disse site tider for deres skyld.» 1.Peter 1,18-20 (BGO).

Når vi tar imot frelsesgaven betalt for ved Hans blod, kan vi nå leve og herske i livet ved Ham (Romerne 5,17). Det er kraft i det dyrbare Jesu blod.

Comments


bottom of page