top of page

Bok: Følger du Guds plan?

Vår serie: ”Hvilken av Broder Hagin sine bøker har talt til deg og hvorfor?”

Utdrag av: Dee Ramthun


En av mine favoritter blant Kenneth Hagin sine bøker er ”Plan, Purposes and Pursuits”. Den ble skrevet etter at Jesus viste seg for Broder Hagin i et syn sommeren 1987.


Broder Hagin forklarer: ”Det Jesus forklarte til meg da Han viste seg for meg var å hjelpe Kristi kropp til å bli klar for den neste store Åndens utgytelse over jorden. De åndelige sannhetene som Jesus talte om i dette synet er bare ganske enkelt springbrettet, for å si det slik, som vil være med å bringe Kristi kropp inn i en åndelig dimensjon på en måte og til et sted vi knapt har vært før. Hvorfor?

Fordi vi vil følge Hans planer og Hans hensikter og etterfølge dem. Jesus fortalte meg: ”Denne bevegelsen vil gå tapt med mindre menneskene blir undervist om hvordan de kan bevege seg sammen med min Ånd. Det vil være mennesker som vil gripe og ta tak i det Herren prøver å gi til Kristi kropp i denne tiden. De vil få Guds plan for sine liv og følge den! De som gjør det, vil være klar for den bevegelsen som Gud ønsker å bringe over jorden for denne tid.” (s.6-7)

I boken oppmuntres vi til å søke Herren selv og finne ut Guds spesielle plan for oss personlig. Broder Hagin påpeker: ”Det er noe med Herren …. Han vil ikke trenge seg på deg. Han er en perfekt gentleman og det gjelder Den Hellige Ånd også… Han vil ikke si noe uten at du ber Han om det… Hør fra himmelen selv! Guds fulle velsignelse og hele Den Hellige Ånds dimensjon kan bare komme med Hans plan. Vi må få Guds beste.” (s. 16)


”Noen forkynnere spurte meg en gang: ”Broder Hagin, hva er hemmeligheten bak din suksess?” Jeg svarte: ”Den eneste hemmeligheten til suksess som jeg kjenner til, er å vandre i samsvar med Guds Ord, be og lytte til Den Hellige Ånd. Jeg lytter ganske enkelt til det Den Hellig Ånd sier jeg skal gjøre, og så gjør jeg det.” Broder Hagin kommenterer videre: ”Faktisk, alt jeg gjør i dag er et resultat av at jeg tror Ordet, ber i andre tunger og er lydig mot det Gud har fortalt at jeg skal gjøre. Takk Gud for verdien av å tale i andre tunger.” (s. 29-30)

Å gjøre ting på Guds måte er et sentralt tema i boken. En av mine favoritt historier, der Broder Hagin nesten bommet, handlet om en preken han hadde forberedt for menigheten sin på morsdagen. Han hadde arbeidet hardt med talen, hadde funnet mange passende sitater fra Abraham Lincoln og andre kjente menn, og alt handlet om ”mor”. Det var mennesker i det møtet som bare kom for å høre barna sine sitere dikt om ”mor”. Alt i møtet var forberedt for å flyte i den retningen. Akkurat idet sangeren sang den siste sangen, sa Herren: ”Etter denne sangen reis deg opp og hold et helbredelses møte!” Det var ikke det Broder Hagin ønsket å gjøre og han argumenterte med Herren over det. ”Herre, de vil tro jeg er helt gal! Dette handler om ”mor” og jeg arbeidet så hardt for å lage prekenen min. Dette er ikke tiden for et helbredelses møte.” Herren insisterte. Broder Hagin reiste seg. Han leste til og med teksten han hadde forberedt, men så lukket han Bibelen og sa: ”Jeg skal adlyde Herren. Han ønsker et helbredelses møte.” I det møtet ble en velkjent eldre mann, som ikke kunne rette opp ryggen sin, øyeblikkelig satt fri. Et lite barn ble mirakuløst helbredet. Broder Hagin så over mot menneskene som han tenkte ville tro at han var gal. Alle gråt og tørket tårene fra øynene sine.


Broder Hagin kommenterte: ”Når vi heller følger Guds hensikt enn vår egen, er Den Hellige Ånd fri til å bevege seg midt i blant oss. Han kan utrette mer på fem minutter enn vi kan utrette på fem år.” (s. 65)


Jeg ble storlig inspirert og fortsetter å komme tilbake til disse sannhetene som Herren viste Broder Hagin. Før han leder oss i en bønn til overgivelse konkluderer Broder Hagin med å si: ”Det er et høyt kall for Kristi kropp. Vi står på terskelen til en mektig Åndens bevegelse. Gud har åpenbart Sin plan der vi kan komme inn i fylden av Hans velsignelse. Det er nå opp til oss å etterfølge og bringe inn denne neste, store Åndens utgytelsen.” (s.144) 

Source: ”Plan, Purposes and Pursuits” by Kenneth E. Hagin. Excerpt permission granted by Faith Library Publications. Copyright © 1987 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. All rights reserved. Please visit www.faithlibrary.org for additional materials.


Den norsk boken er tilgjengelig på Agape Forlag: www.agape.no

(Norwegian book available from Agape Forlag)


Comments


bottom of page