top of page

Tips for å forstå Bibelen din - Tips 1: SAMMENHENG

Hovedregelen i bibeltolkning er å se hvilken sammenheng teksten står i.

Det kan noen ganger være vanskelig å forstå den rette sammenhengen i et visst vers eller avsnitt i Bibelen, siden vi lever i det 21. århundre nå. Det som vi nå ser på som vår kanoniserte skrift ble skrevet for flere tusen år siden og var derfor formet av et annet verdenssyn. Dette betyr at vår tolkning kan være annerledes enn det forfatteren opprinnelig hadde tenkt. Selv om Bibelen er en levende bok og den Hellige Ånd hjelper oss med å bruke den i våre liv, er det allikevel viktig å se på i hvilken sammenheng disse bibelversene ble skrevet.

Vi trenger å se på de følgende fem hovedsammenhengene når vi leser Bibelen:

 1. Avsnittet verset/versene står i, og hva som står skrevet før dette.

 2. Den aktuelle bokens sammenheng.

 3. Andre bøker i Bibelen som er skrevet av samme forfatter.

 4. Hele Det Gamle eller Det Nye Testamentet hvor boken eller verset står.

 5. Hele Bibelens budskap.

Å forstå temaet i en bok, i et kapittel eller til og med hele Bibelens budskap kan være til uvurderlig hjelp når vi prøver å forstå vanskelige skriftsteder.

La oss se på et eksempel: I 1.Kor. 8,13 sier Paulus: «Derfor, om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for at jeg ikke skal bli til anstøt for min bror.» Nå er det ikke slik at Paulus her anbefaler en diett uten kjøtt for alle troende…Når vi ser nærmere på dette, viser sammenhengen at Paulus faktisk snakker om å avstå fra kjøtt som er ofret til avguder, for han ville ikke få en troende bror til å snuble. Det er kun når vi begynner å stille oss de spørsmålene i listen under at vi begynner å få en bedre forståelse av hva Paulus egentlig sa i dette verset.

 1. Hvem er det som snakker?

 2. Hvem snakker han til?

 3. Når hendte dette?

 4. Hvor hendte det?

 5. Hva var hovedtemaet i avsnittet?

 6. Hva var det han egentlig sa?

Dette ser kanskje ut som mye arbeid, men du kommer virkelig til å se verdien av det når du begynner å finne svar på disse spørsmålene. Det kommer til å hjelpe deg med å forstå historien, de kulturelle forskjellene, og hele budskapet til den boken vi nå kaller Bibelen.

ความคิดเห็น


bottom of page