top of page

Å vokse i Guds kjærlighet

Gud er kjærlighet. 1 Johannes 4:16 forteller oss: “Og vi har lært kjærligheten å kjenne og kommet til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham”. Men hva er kjærlighet? En definisjon som jeg en gang hørte og jeg stadig holder fast ved er at, kjærlighet er å ønske det beste for den andre part. Det gjør kjærlighet til et valg vi tar og ikke til følelser. Følelsene vår kan jo svinge i alle retninger alt etter våre omstendigheter, men vi kan velge å handle i kjærlighet både når våre omstendigheter er gode og ikke så gode.


I Galaterne 5:22-23 så leser vi at Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Dersom vi vandrer i Ånden og ikke etter kjødets lyster vil åndens frukter modnes fram i våre liv. Det er en vekstprosess som stadig vil pågå. Målet for våre live bør være å stadig modnes i åndens frukter og å vokse i kjærlighet for å bli stadig bli mer lik Jesus. Han er det menneskelig bilde av Gud Fadere for oss her på jord.

I 1.Korinterne 13:4-7 så leser vi om hvordan kjærligheten kan uttrykkes seg igjennom våre liv. “Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. V6 Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt utholder alt.” Dette er egenskaper som ikke alltid flyter naturlig ut fra mitt liv. Jeg har som mål å lese disse versene hver dag da jeg ønsker å vokse i kjærlighet og å bli stadig mere lik Jesus.


Filipperne 2:12-13 sier: “Derfor, mine kjære, slik dere alltid har vært lydige, ikke bare da jeg var hos dere, men mye mer nå ved mitt fravær, så arbeid på deres frelse med frykt og beven! For det er Gud som virker i dere både å ville og å virke for hans Gode vilje”. Gjennom dagen og livet møter hvert fall jeg mennesker og situasjoner hvor jeg ikke alltid klarer å skinne fra min beste side. Når jeg havner i en situasjon hvor jeg ikke har handlet ut ifra en holdning av kjærlighet så ser jeg det som en mulighet til å arbeide på min frelse med frykt og beven. Jeg ønsker ikke at denne personen eller situasjonen skal bli en snublestein for meg men heller en stige stein og mulighet for meg til å bli mer like Jesus.

Det er ikke alltid nødvendig for meg å høre Guds hørbare stemme for å innse at jeg har gjort noe dumt. Noen ting innser vi bare er feil, enten ved vår indre bevissthet og Den Hellige Ånds indre vitnesbyrd. Apostelens gjerninger 3,19 sier: “Derfor, få et nytt sinn og vend om så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn”. Da ser jeg det som en fin mulighet til å omvende meg fra min negative holdning, be om tilgivelse og be om å bli fylt med kjærlighet slik at jeg kan handle i kjærlighet neste gang jeg havner i en tilsvarende situasjon. Dette er for meg en god og praktisk måte for hvordan jeg kan vokse i kjærlighet.*Alle skriftsteder er BGO


Comments


bottom of page