top of page

Å kjenne Guds plan for ditt liv - del 2

2. Når vi har etablert en tro som sier: ”Ja, jeg tror Gud har en plan for livet mitt” da er det viktig å vite forskjellen på Guds generelle og spesifikke plan for hver enkelt av oss. Guds generelle plan innskrenker seg til disse to tingene: vite og gjøre det Bibelen sier. Nå kan det være noen spør…

  • Kan jeg virkelig stole på Bibelen?

  • Er Bibelen nøyaktig eller er den full av motsigelser?

  • Er Bibelen engang aktuell i dag?

  • Er den virkelig inspirert av Gud eller den bare full av menneskers idéer?

For å besvare disse spørsmålene vil jeg foreslå at du ser på denne videoen av Chris Eickelman, du ser linken nedenfor, som forklarer hvorfor vi kan stole på Bibelens ekthet slik som vi har den i dag.

Коментарі


bottom of page