top of page

Å kjenne Guds plan for ditt liv - del 1

Har du noen gang undret deg over: ”Har Gud virkelig en plan for livet mitt?”

Et av mine favoritt skriftsteder i Det nye testamentete er Efeserne 2.10.


EFESERNE 2.10 AMPC (oversatt fra engelsk)

”For vi er Guds [eget] verk (Hans faglig dyktig utført verk), skapt i Kristus Jesus, [født på ny] slik at vi kan gjøre de god gjerningene som Gud har forutbestemt (planlagt på forhånd for oss [ta stier som Han forberedte i forkant], at vi skulle vandre i dem [leve det gode livet som Han arrangerte på forhånd og gjorde klart for oss til å leve].”


Dette skriftstedet gir meg stor glede når det gjelder det faktum at Gud har tenkt ut et godt liv for oss alle å leve! Han er ikke likegyldig overfor oss, men heller veldig bevisst på hvordan Han skapte hver enkelt av oss. Dersom vi innser at Gud i virkeligheten har en spesifikk plan for vårt liv da er det så viktig at vi posisjonerer oss til alltid å være forberedt så vi kan bli brukt av Mesteren.

Comments


bottom of page