RHEMA Bible Training Center i Norge

FAQ

Click here to read the FAQ's in English

Hva er RHEMA?


RHEMA Norge er den norske delen av den verdensomfattende RHEMA-organisasjonen grunnlagt av Kenneth Hagin. RHEMA er et ord, et sted og en internasjonal familie. Et ord: RHEMA betyr “det talte ord” på gresk Et sted: RHEMAs USA-base er lokalisert i Broken Arrow, Oklahoma. Det er hovedbasen til over 250 RHEMA-campus som er lokalisert i over 50 land rundt omkring i verden. En familie: Det er oss alle! RHEMA Norge er en del av RHEMA Europa, Afrika & Midtøsten (REAME) og den internasjonale RHEMA-familien.
Er RHEMA for meg?


Ja! Om du har et kall til fulltidstjeneste, har en hjelpetjeneste i menigheten, eller om du bare ønsker å studere Bibelen (evt. Guds Ord) i dybden – RHEMA er for deg! Selv om forberedelse til tjeneste er en sentral del av RHEMA’s visjon, er vårt oppdrag å utruste de troende til å leve i seier, slik at de kan nå ut til sin verden med Jesus.

Vår undervisningsplan har som mål å hjelpe elevene til å vokse i sin relasjon med Gud. Med andre ord, du blir en sterke troende som er forberedt til å utføre det som Gud har kalt deg til!
Hva er det som gjør RHEMA annerledes enn andre bibelskoler?


RHEMA er en skole som er ulik alle andre. Du vil kjenne Den Hellige Ånds nærvær og en ånd av tro i klasserommet. Vår unike kombinasjon av praktisk og overnaturlig trening vil gi deg et solid bibelsk fundament og utruste deg for å lykkes i tjenesten. Du vil ikke bare lære hvordan du kan høre Guds stemme og gjenkjenne Hans ledelse, du vil også få målrettet trening som vil sette deg i stand til å fullføre det Gud har kalt deg til.
Hvem går på RHEMA?


Våre studenter er i alle faser og situasjoner i livet, og fra menigheter fra ulike kirkesamfunn. Noen er allerede etablert med jobb og/eller familie, noen er studenter på universitet eller høyskole og noen er pensjonister.
Tilbyr RHEMA deltidsstudie?


RHEMA er en bibelskole som tilbyr modulbasert undervisning som vil passe inn i din travle hverdag. Vi har en module i måneden. Mange av studentene våre har også fulltids jobb eller studerer ved universitetet.
Hvordan foregår undervisningen?


Klasseromsundervisning: En skolehelg i måneden: fredag kveld + lørdag kl. 09-18. Hybrid-program: En modul med 12 digitale undervisningstimer samt en live-samling via Zoom fullføres hver måned. *Når Covid-restriksjoner åpner opp for det vil vi også ha fire undervisningshelger der vi alle kommer sammen på fysiske steder. *For både vårt program på studiested og gjennom hybrid-programmet må studentene følge undervisningen underveis, og fullføre alle modulene i rekkefølgen.
Hva er opptakskravene?


Det er følgende krav: Ha tatt imot Jesus som din personlige frelser minst et år før søknad. Nedre aldersgrense er 18 år. Ha norsk statsborgerskap, ha oppholdstillatelse i Norge - eller ha statsborgerskap, ha oppholdstillatelse i et nordisk land hvor det ikke er tilgjengelig RHEMA-skole. En tilfredsstillende attest fra lokal pastor/menighet. En vurdering fra skoleledelsen at søker er i stand til å gjennomføre kurset. Grunnleggende muntlig og skriftlig norskkunnskap eller engelskkunnskap.
Hva er kravene for å bli uteksaminert?


Kravene for å bli uteksaminert er å delta på alle kursene, gjennomføre alle skriftlige oppgaver og prøver med godkjent resultat, lese obligatorisk litteratur og gjennomføre praksisdelen.
Hvilke godkjennelser får en i forhold til andre skoler som en uteksaminert fra RHEMA?


Gjennomført studium på nivå 2 kvalifiserer for RHEMA-diplom (som er internasjonalt anerkjent).
Er det tilgjengelig oversettelse for studenter som ikke har norsk som førstespråk?


Vårt kursmateriell er tilgjengelig på norsk og engelsk. Noen av lærerne underviser på engelsk med oversettelse til norsk. Når vi har studenter som trenger oversettelse til engelsk, skaffer vi engelsk oversettelse i fag hvor det undervises på norsk.
Er RHEMA et kirkesamfunn I Norge?


RUN Norway (RHEMA United Network) er registrert i Norge og er et nettverk for menigheter og organisasjoner som vil være tilknyttet RHEMA. RUN Norway er ikke et kirkesamfunn.
Hva er RHEMAs formål?


Mandatet “Gå og lær mitt folk tro”, var gitt av Gud til Kenneth E. Hagin, grunnleggeren av RHEMA Bible Training Center. I dag er det hans sønn, Kenneth W. Hagin, skolens president, og hans svigerdatter, Lynette Hagin, skolens direktør, som viderefører mandatet. Og dette mandatet blir formidlet videre gjennom den verdensvide RHEMA-familien. Vår målsetning er å styrke og trene troende for å hjelpe dem å fullføre Guds plan for livene deres!
Hvordan kan jeg motta informasjon om RHEMA-arrangementer?


Du kan klikke/Vennligst klikk på denne linken (insert link) for å gi oss din kontaktinfo. Vi vil da sette deg på vår mail-liste og sende deg oppdateringer om RHEMA-arrangementer. Du kan også følge RHEMA på Facebook http://www.facebook.com/rhemanorway for å få oppdateringer på RHEMAs arrangementer og annet trosstyrkende stoff.