top of page

Nytestamentlig litt. // New Testament Lit - ONLINE

About

🇳🇴 Velkommen til åpen sesjon: Nytestamentlig litteratur I Det nye testamentet ser vi evangeliet i aksjon og hvordan evangeliet forandrer menneskers liv. Instruktør: Berit Bjørndal // Tolk (engelsk): Anna Spangler *på norsk med oversettelse til engelsk 🇬🇧 Welcome to the Open Session: New Testament Literature! In the New Testament we see the gospel in action and how the gospel changes people's lives. Instructor (Norwegian): Berit Bjørndal Interpretor (English): Anna Spangler We are looking forward to taking this journey through the New Testament with you!

You can also join this program via the mobile app.

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page