Den troendes autoritet - ONLINE

  • 1Participant

About

COMING SOON! Gud har gitt autoritet til oss som tror. Når vi bruker denne autoriteten, forvandler det menneskers liv. Undervisningen dekker: • Hva er autoritet? • Vi er satt med Kristus i himmelen! • Guds rustning • Hva har vi autoritet over? ONLINE undervisning med pastor Rune og Siri Tysse. - På norsk

You can also join this program via the mobile app.

RHEMA Norway
RHEMA Norway

Price

Free

Already a participant? Log in

Share